İslam Telif Geleneğinde Biyografi Yazıcılığı Uluslararası Sempozyumu Gerçekleştirildi

AJANS ÜNİVERSİTE

Sempozyumun açılış konuşmalarını İÜ Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak, Sempozyum Düzenleme Kurulu Üyesi Doç. Dr. Ahmet Hamdi Furat, Temel İslam Bilimleri Bölümü Başkanı Prof. Dr. Hidayet Aydar, Bosna Şarkiyat Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Adnan Kadric ve İÜ İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mürteza Bedir yaptılar.

“Eğitim Alanında En Önemli Konulardan Birisi İyi İnsan Yetiştirmek”

İÜ Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak, İslam Telif Geleneğinde Biyografi Yazıcılığı başlığının seçilmiş olmasından dolayı mutluluk duyduğunu ifade ederek, “Eğitim alanında en önemli konulardan birisi iyi insan yetiştirmek. Topluma önder olacak, rehber olacak, nitelikli, donanımlı, yetenekli insan yetiştirmek. Daha önce bu çerçeveye uyacak şekilde yetişmiş insanların hayatını izlemek, onları görmek bizim önümüzdeki en önemli rehberdir. Bu vesileyle biyografi geleneği her zaman ilk başta başvurulan, takip edilen, referans alınan bir alan olmuştur. İslam tarih geleneğinde bunun pek çok uygulamalarını görüyoruz” şeklinde konuştu.

İslam Telif Geleneğinde Biyografi Yazıcılığı konusunun tüm branşlar için rehberlik edebilecek çalışmaları kendi içinde saklayan önemli bir konu olduğunu dile getiren Rektör Prof. Dr. Mahmut Ak, konuşmasını şu sözlerle sonlandırdı: “Eser ve kişi bazında üzerinde çalışılması gereken pek çok konu var. Dedik ki birinci görevimiz insan yetiştirmek. Öyleyse iyi insanların hayatını, etkili insanların hayatını izlemek bizim işimizi kolaylaştıracaktır. Bu vesileyle bu alanı tanıtmak, bu alanda bir modelleme yapmak ve bu alandaki çalışmaların modelini oluşturmak bakımından da sonuçlar vereceğine inandığım bu toplantının hayırlara vesile olmasını diliyorum. Hepinize sevgilerimi ve saygılarımı sunuyorum.”

Sempozyum Düzenleme Kurulu Üyesi Doç. Dr. Ahmet Hamdi Furat, konuşmasında bu faaliyete ilişkin fikrin yaklaşık bir yıl önce ortaya çıktığını belirterek sempozyumun hazırlık sürecine ilişkin olarak bilgiler aktardı. Doç. Dr. Furat, konuşmasını sempozyumda emeği geçen ve sempozyuma destek veren herkese teşekkürlerini ileterek sonlandırdı.

İÜ İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölümü Başkanı Prof. Dr. Hidayet Aydar ise konuşmasında tabakat konusunda batılılarla rahatlıkla boy ölçülebileceğimizi, daha da ötesi onları geçebileceğimizi dile getirdi. Bu eserler ile yazıldıkları dönemi daha yakından tanıma şansına eriştiğimizi belirten Prof. Dr. Aydar, “Bu hazine sayesinde yüzyıllar boyunca yaşamış pek çok tarihi şahsiyeti, eğilimlerini ve katkılarını öğrenebiliyoruz. Yine bu sayede yaşadıkları dönemlerin özelliklerini, ilmi ve kültürel yapısını da tanıma şansına erişiyoruz” diyerek konuşmasını sonlandırdı.

Bosna Şarkiyat Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Adnan Kadric konuşmasında İstanbul Üniversitesi’nde bulunmaktan mutluluk duyduğunu dile getirerek sempozyumda emeği geçen herkese teşekkürlerini sundu.

İÜ İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mürteza Bedir ise konuşmasında, “İslam telif geleneğinde birçok edebiyat biyografi ya da bizim literatürümüzde bilinen şekliyle ‘Tabakat Edebiyatı’ çok orijinal ve çok sevdiğim bir edebiyat. Umarım bu toplantı bu geleneğe ufak bir mukaddime olur” diyerek sempozyuma katılan herkese teşekkür etti.

Açılış konuşmalarının ardından düzenlenen açılış panelinin başkanlığını İÜ Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak yaptı. Panelde, İÜ İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mürteza Bedir, “Bir Biyografi Türü Denemesi: Akhisari’nin Nizamü’l-ulema Adlı Eseri”; Bosna Şarkiyat Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Adnan Kadric “The Importance of Writting Biographies and Bibliographies concerning the Ottoman intellectuals from Bosnia for the preservation of the Bosniaks cultural, religious and national identity after the Ottoman withdrawal”, İÜ İlahiyat Fakültesi Tasavvuf Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ekrem Demirli, “Tabakat Literatürü Hakkında Mülahazalar: Menkıbe ve Hakikat Arasında” başlıklı konular üzerine konuştular.

Açılış panelinin ardından Tokat Milletvekili Coşkun Çakır, Bir Portre Bir Mekan başlığı altında “Abdullatif Suphi Paşa ve Konağı” adlı sunumunu gerçekleştirdi. Çakır, “20. yüzyıla geldiğimizde biyografi çalışmalarının Türk literatüründe zayıfladığını ve hala ciddi bir kıpırdama ortaya koymadığını gözlemekteyiz. Oysa 20. yüzyıl batıda, özellikle Amerika ve Avrupa’da biyografi enstitülerinin merkezlerinin zengince açıldığı ve çoğaldığı bir döneme tekabül etmektedir. Bu sempozyumun ve yapılacak olan diğer çalışmaların Türkiye’de biyografi çalışmalarına hız vereceğine, katkı sağlayacağına inanıyorum” diyerek sunumunda Abdullatif Suphi Paşa’nın hayatını, kişiliğini ve eserlerini anlattı.

Sempozyumun ilk gününde yapılan 3 oturumda, Erken Dönem Tabakat Geleneği, Osmanlı’da Biyografi Yazıcılığı ve Hanefi Tabakatı konuları konuşuldu.

Sempozyumun ikinci gününde yapılan oturumlarda ise Eserler ve Bölgeler, Şehir ve Edebiyat ve Osmanlı’da Tabakat Geleneği gibi önemli konular ele alındı.

Haber: Canan GÜZEL

İÜ Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü