İnventİST Programı’nın Jüri Sunumları Gerçekleşti

AJANS ÜNİVERSİTE

Fotoğraf-Esra MUTLU

İstanbul Kalkınma Ajansı’nın 2015 yılı Yenilikçi İstanbul Mali destek programı kapsamında ‘İstanbul Üniversitesi Ön Kuluçka Merkezi’ projesi adı altında desteklenmekte olan İnventİST’e 80 iş fikri başvurusu yapıldı. Bu başvurular ön değerlendirme heyeti tarafından 30 iş fikrine indirildi. Ön değerlendirmeyi geçen iş fikirleri; Bilgi İletişim Teknolojileri ve Sağlık-Biyoteknoloji-Kimya-Malzeme olarak iki gruba ayırdı. Sunumlar için iki ayrı jüri heyeti oluşturuldu. İş fikri sahibi ekiplere 10 dakika süre verildi ve jüri karşısında sunumları gerçekleşti.

IMG_0959

Her bir jüri, sunum yapılırken İş fikri Değerlendirme Formu’nu doldurarak iş fikrini puanladı. İş fikirleri aldıkları puana göre sıralanarak inventİST’in Ön Kuluçka Programına alındı. Programa kabul edilen girişimcilerin ilk eğitimleri 15 Şubat Pazartesi itibariyle başladı.

IMG_0942

İnventİST Programı Nedir?

İstanbul Kalkınma Ajansı’nın 2015 yılı Yenilikçi İstanbul Mali destek programı kapsamında ‘İstanbul Üniversitesi Ön Kuluçka Merkezi’ projesi adı altında desteklenmekte olan İnventİST; erken aşama yenilikçi iş fikri olan girişimcileri bünyesine dahil etmektedir. Girişimcilere; iş fikirleri ile ilgili eğitim ve mentorluk desteği, yatırımcılar ile buluşma olanağı, ulusal veya uluslararası girişimcilik programlarına başvurma desteği sağlamaktadır.

Girişimcilerin; www.inventist.gen.tr adresi üzerinden online başvurularını yapmasıyla başlayan başvuru süreci sırasıyla; yapılan online başvuruların ön elemeye tabi tutulması, ön elemeyi geçen iş fikri sahiplerinin jüri karşısında sunum yapması ile devam ederek jüri tarafından 20 iş fikrinin seçilmesiyle son bulmaktadır. Seçilen 20 iş fikri; eğitim ve mentorluk süreçlerinin sonucunda Detaylı İş Fikri (DİF) raporunun hazırlanması ve iş fikirlerinin animasyon videolarının oluşturulmasını takiben yatırımcıyla buluşturulur. Yatırımcı ile eşleşemeyen iş fikirleri ulusal veya uluslararası girişimcilik programlarına başvurmaları sağlanmaktadır.

Detaylı Bilgi İçin : www.inventist.gen.tr