İNVENTİST 2015 Başvuruları Başladı

AJANS ÜNİVERSİTE

İstanbul Kalkınma Ajansı’nın 2015 yılı Yenilikçi İstanbul Mali Destek Programı kapsamında `İstanbul Üniversitesi Önkuluçka Merkezi’ projesi ile desteklenmekte olan İNVENTİST; kendi işini kurmak isteyen girişimcilerin kişisel özelliklerini ortaya koymalarını, gerekli bilgi ve beceriyi kazanmalarını, uygulamalı olarak bu yetkinlikleri elde etmelerini sağlayan bir önkuluçka merkezi.

Girişimciler iş fikri başvuruları ile İnventist bünyesinde özel bir programın parçası olarak; eğitim ve mentorluk sürecine, yatırımcılar ile buluşma olanağına, ulusal veya uluslararası girişimcilik programlarına başvurma fırsatına sahip olacak.

Girişimcilerin www.inventist.gen.tr adresi üzerinden 15 Aralık 2015 -15 Ocak 2016 tarihleri arasında Online başvurularını yapmasıyla başlayan süreç sırasıyla; yapılan online başvuruların ön elemeye tabi tutulması, ön elemeyi geçen iş fikri sahiplerinin juri karşısında sunum yapması ile devam ederek Juri tarafından 20 iş fikrinin seçilmesiyle son bulacak.

Seçilen 20 iş fikri; eğitim ve mentorluk süreçlerinin sonucunda Detaylı İş Fikri (DİF) raporunun hazırlanması ve iş fikirlerinin animasyon videolarının oluşturulmasını takiben yatırımcıyla buluşturulacak.

Yatırımcı ile eşleşemeyen iş fikirleri ulusal veya uluslararası girişimcilik programlarına başvurmaları sağlanacak.

Siz de www.inventist.gen.tr adresine girerek başvuruda bulunabilirsiniz.