İnşaat Hukuku Sempozyumu Gerçekleşti

AJANS ÜNİVERSİTE- Doğukan VERBİÇ-Oğulcan ÇOKSAYAR- Yağmur Müge KIZILTEPE

İÜ Kongre Merkezi’nde düzenlenen sempozyumun ilk oturumu açılış konuşmalarıyla başladı. İlk konuşma İÜ Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Emrehan İnal ile başladı. Doç. Dr. İnal, “Üç üniversitenin hukuk fakültelerinin düzenlediği sempozyuma katılmaktan gurur duyuyorum. Her konuşmacı kendi tebliğlerini sunacak ve bu tebliğler heyecanlandırıcı, ufuk açacağını söyleyebilirim. Bugün 10 Kasım ve bir yas günü olduğu için üzgünüz ama Mustafa Kemal Atatürk’ün bıraktığı mirasla geleceğe bakacağız. Sempozyuma katılan davetlilerimiz tereddütsüz kabul edip, bugün bizi yalnız bırakmadıkları için teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

İlk oturumun başlangıcını oturum başkanı Prof. Dr. Hasan Erman yaptı. Konuşmasında Prof. Dr. Erman, “Gerek Türkiye’de gerekse dünyada olsun inşaat sektörünün ekonomik olarak aldığı pay yüzde 12’dir. Bu artış seviyesi doğrultusunda 2007 yılında gelişmekte olan ülkelerde alınan pay yüzde 16’dır. Mega projeler, tüm dünyada heyecan yarattığı gibi hukuki süreçlerde oluşturmaktadır. Kanalistanbul, 3.köprü, 3.havalimanı gibi bunlardan bazıları. Aynı zamanda konut kredileri ortada giderken, inşaat sektörü kredisi de artmaktadır” ifadelerini kullandı.
DSC_0043

“Alman İnşaat Reformu” adlı sunumunu yapan Türk-Alman Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Philip Kunig Almanya’daki inşaat reformlarına değinirken “Almanya’da planlanan bir reform var ve devam eden bir süreçtir. Bizim bir eser sözleşmemiz var ve şuandaki duruma baktığımızda bunların içine inşaat sözleşmeleri de dahil ama yeterli değildir. Mesela senfoni binasının maliyeti 77 Milyon Euro dediler ama asıl rakam 700 Milyon Euro’nun üstüne çıktı. Demek ki Alman inşaat hukuku sisteminde düzgün gitmeyen bir şey var. Bunun için de inşaatın kendine özgü bir değişikliği şart” şeklinde konuştu.

“İnşaat Sözleşmelerinin, Sözleşmeye Taraf Olmayan Üçüncü Kişilere Etkisi” sunumunu yapan Doç. Dr. Emrehan İnal, “İnşaat sözleşmeleri yani arsa sahibi ile yüklenici arasında olan sözleşmede tarafı olmayan üçüncü kişi tarafından önemli olan bir konu yaşanılıp görülmektedir. Alt yükleniciler ve arsa sahibi arasındaki sözleşmeden sonra arsa sahibinin üçüncü kişilerle yapmış olduğu satış sözleşmelerindeki üçüncü kişilerden bahsediyor” diyerek örneklendirmelerde bulundu.

“İnşaat Sözleşmelerinin Uyarlanmasına İlişkin Sorunlar” adlı sunumunu yapan İÜ Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Doruk Gönen, “İnşaat sözleşmelerinin uyarlanması hepimizin bildiği gibi çok tartışmalı bir konu. Sözleşmenin uyarlanması mümkün görülmemesi halinde sözleşmenin feshi için dava açılırsa, sözleşme ilişkisi hukuka aykırı olmaz ve olumsuz sonuçlara katlanmamış olur” dedi.

Birinci oturum, soruların cevaplanmasıyla son buldu.
Etkinliğin ikinci oturumu Prof. Dr. Rona Serozan’ın başkanlığında gerçekleşti. Katılımcıları tanıtan ve oturumun işleyişini anlatan Prof. Dr. Serozan, “İnşaat sektörünün ekonomik ve sosyal yaşantımızdaki ağırlığı, ulusal gelirdeki payının yaklaşık yüzde beşi bulduğu göz önüne alınırsa, inşaat hukukunun uygulamadaki önemi daha iyi algılanır” ifadelerini kullandı.

“İnşaat Sözleşmelerinde Tüketicinin Korunması” adlı sunumunu yapan Prof. Dr. Jochen Glöckner, tüketicinin ihtiyaçlarına ve yasaların geçmişine değinirken, “Tüketicilerin her zaman kanuna ve korunmaya ihtiyacı vardır. Zaman ilerledikçe tüketicinin korunması da tamamen bir seviyede sabit kalmayacaktır ve her zaman gelişecektir” dedi. İnşaat hukukunun hayati önem taşıdığını belirten Prof. Dr. Glöckner, şu ifadeleri kullandı: “Fiziksel imkansızlıklar ve orantısızlık inşaat hukukunda dikkate alınmalıdır. Sözleşmede bütün kurallara mutabık kalınmalıdır ve hatta sözleşmenin yapısı iyileştirmelere açık olmalıdır.”

İkinci oturum Prof. Dr. Halil Akkanat’ın “Taşeronluk Sözleşmesi” sunumuyla devam etti. Taşeronluk konusunu beş ana başlık altında anlatan Prof. Dr. Akkanat, “Taşeronluk sözleşmesini özel kılan, asıl yüklenicinin borcunu ifa etmek için yeni bir sözleşme üzerinden ifayı gerçekleştiriyor olmasıdır. Taşeronlar eser ile hukuken değil fiilen bağlılık göstermektedir, asıl sözleşme ile taşeronluk sözleşmesi birbirinden bağımsızlık gösterir” diyerek konuşmasını tamamladı.

DSC_0075
Oturumun son konuşmasını Yrd. Doç. Dr. Öz Seçer, “İş Sahibinin Teslim Borcunun Gecikmesinden Dolayı Sorumluluğu” isimli sunumuyla yaptı. Yrd. Doç. Dr. Seçer, sunumunu iş sahibinin teslim konusunda gecikmesi durumunda iş birliği ve ara ödeme konularından bahsederek tamamladı.

Etkinliğin öğleden sonraki oturumu Prof. Dr. Ergun Özsunay’ın oturum başkanlığında gerçekleştirildi.

Konuşmacı Prof. Dr. Emre Gökyayla, ek iş ve sonuçları konulu sunumunda işin kapsamı konusuna dikkat çekti. İş programının iş kapsamı ile bağlantısı olduğunu söyleyen Prof. Dr. Gökyayla, “İşin kapsamı ücret, süre ve vade ile ilgilidir. İş kapsamı inşaat sözleşmesinde baştan kesin olarak belirlenemeyebilir ve sonucu iş değişikliği veya ek iştir” dedi. Son olarak anahtar teslim inşaat sözleşmelerine değinen Prof. Dr. Gökyayla, dikkat edilmesi gereken notlara vurgu yaparak konuşmasını tamamladı.

DSC_0085
Oturumun ikinci konuşmacısı Yrd. Doc. Dr. Neda Zdraveva Makedonya hukukunda inşaat işleri ile ilgi sorumluluklardan bahsetti. Sözlerine “İstanbul’da olmak her zaman çok güzeldi” diyerek başlayan Yrd. Doç. Dr. Zdraveva, Makedonya’daki iş ortamına değindi. Hükümetin inşaat şirketlerinin en büyük kullanıcı olduğunu ve yasalarda yapılan değişikliklerin sektördeki değişikliklere cevap verir nitelikte olduğunu söyledi.

Oturum, üçüncü konuşmacı Yrd. Doç. Dr. Şirin Aydıncık’ın Türk İnşaat Hukukunda Nama İfa başlıklı konuşmasını ile devam etti.

Birinci günün son oturumu Prof. Dr. Meliha Povlakic’in oturum başkanlığında katılımcı Prof. Dr. Nuray Ekşi’nin ve Yrd. Doç. Dr. Amel K.Abdallah’ın sunumlarını tamamlaması ile son buldu.

Etkinliğin ikinci günü Kadir Has Üniversitesi ev sahipliğinde devam etti.