İnovatif Hukuk Sempozyumu Avrasya Enstitüsü’nde Gerçekleşti

AJANS ÜNİVERSİTE- Betül BAL, Elif SAATÇIOĞLU

İÜ IGK’nın organizasyonu olan “Hukukta İnovatif Fikirler” Sempozyumunun ilk bölümü dört ayrı oturum şeklinde gerçekleşti. Her bir oturumda hukukun farklı dallarından Avukat ve öğretim görevlileri katılımcılara hukuka yenilikçi yaklaşmanın yeni dünya düzeninde adaleti sağlamaktaki öneminden bahsetti.

İlk oturumda Özel Hukuk konusunda Medeni Hukuk Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Halil Akkanat, Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Fatih Aydoğan ve Kolcuoğlu Demirkan Koçaklı Hukuk Bürosu Avukatı Umut Kolcuoğlu söz aldı.

Bir hukuk öğrencisinin profesyonelleşmek açısından Yüksek Lisans programına katılmasının önemli olduğunu vurgulandı.

İkinci oturum Bilişim Hukuku BTS Partners Hukuk Bürosundan Avukat Tuğrul Sevim, Avukat Batu Kınıkoğlu, Avukat Erdem Aslan’ın girişimci bir avukat olmak hakkında yaptıkları konuşmaları ile devam etti. Dünyanın teknoloji üzerine dönmesiyle birlikte, elektronik alanları gözeten bir adalet sisteminin de oluşması gerektiği düşüncesi vurgulandı.

Elektronik haberleşmenin müvekkili tanımak için önemli olduğundan teknik bilgilerin artık bir avukat tarafından bilinmesi gerekliliğinin altı çizildi. Elektronik cihazlardan alınan kişisel verilerin birey için pek bir anlam ifade etmese de korunması gerektiğini çünkü bunun başka bir mecralarda kullanabileceği ifade edildi.

_DSC0329

Üçüncü Oturumda İstanbul Tahkim Merkezi, Çetiner Hukuk Bürosu’ ndan Av. Ayça Aydın ve Yard. Doç. Dr. Candan Yasan, Tahkimin ne olduğunu ve ne işe yaradığını açıkladı. “Tahkimin var olması bir tahkim sözleşmesine bağlıdır. Tarafların, aralarındaki anlaşmazlıkları devlet mahkemelerinde değil, Tahkim adını verdiğimiz hakemler tarafından çözmesi durumudur, mahkeme dışında anlaşmazlıkların çözülmesi için tarafların arasında mutlaka tahkim anlaşması olması gerekir, bu tahkimin olmazsa olmazıdır” ifadelerini kullandı. Milletlerarası uyuşmazlıkta tahkimin hukuki açıdan hayati değer taşıdığından bahseden Yard. Doç.Dr. Yasan, oldukça yeni ve inovatif bir kuruluş olan İstanbul Tahkim Merkezi’nin işlevi hakkında da bilgi verdi.

Dördüncü oturumda konuşmasını yapan ELİG Ortak Bürosu Avukat Gönenç Gürkaynak ise Rekabet Hukuku üzerine konuştu. Rekabet Hukukunun yeni bir hukuk sayılabileceğinden ötürü oldukça inovatif bir kavram olduğundan bahsetti. Rekabet Hukukunu katılımcılara örneklendirme yaparak anlatan Gürkaynak, ticaret dengesinin rekabet hukukunun oluşumundaki önemini vurguladı.

Dört oturum da katılımcılara kendileri adına Tema Hatıra Ormanına dikilmiş üç adet fidanın sertifikalarının takdimi ile son buldu. Sempozyumun ikinci bölümü 20 Nisan 2016’da İstanbul Üniversitesi Avrasya Entitüsü’nde gerçekleşecek.