İllerin Rekabet Sıralaması

AJANS ÜNİVERSİTE

Hazırlanan raporda, 81 il düzeyinde demografik yapı, eğitim, sağlık, sosyal yaşam, ekonomik ve sektörel yapı, altyapı ve ulaşım etkenlerine bakılarak iller arası rekabet endeksi oluşturuldu.

Yrd. Doç. Dr. Arif Saldanlı, “Araştırmaların ilkini, 2010 verileriyle Küresel Rekabet Endeksi olarak gerçekleştirdik” dedi. Rapora göre; İstanbul, Ankara ve İzmir, “yorgun devler”, Kocaeli, Antalya, Bursa, Eskişehir, Konya, Adana “güçlü iller”, Muğla, Kayseri, Balıkesir, Tekirdağ, Trabzon, Samsun ve Mersin “rekabetçi iller”, Antep, Çanakkale, Manisa, Denizli, Edirne, Sakarya, Isparta’yı “potansiyel gücü olan iller” olarak sınıflandırıldı.

Kaynak: Bizim Gazete (18.05.2015)
İÜ Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü