“İletişim Teknikleri” Konulu Hizmet İçi Eğitim Semineri Gerçekleştirildi

AJANS ÜNİVERSİTE – Beyza Nur KIZILDEMİR

Seminerin sunumu İÜ İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Özlem Kalan tarafından gerçekleştirildi. Eğitim öncesinde katılımcılara bir “ön test” yapılarak konuya ilişkin tutumları tespit edildi. Yrd. Doç. Dr. Kalan; sunumunun başında katılımcıların, mesleklerinde hangi pozisyonlarda çalıştıklarını teyit etti ve farklı meslek gruplarının farklı iletişim modelleri uygulaması gerektiğini belirtti. Hizmet içi eğitimlerin amacının personeller üzerinde konuya ilişkin bir farkındalık yaratmak ve yapılan hataları düzeltmek olduğunu kaydeden Yrd. Doç. Dr. Kalan, “Konunun daha faydalı olabilmesi adına teorik kavramlardan ziyade pratiğe yönelmeyi tercih ediyorum” dedi.

foto2

“Ne Söylediğimizden Çok, Nasıl Söylediğimiz Büyük Önem Taşıyor”

İletişimi engelleyen kavramlar ve davranışlar üzerinde duran Yrd. Doç. Dr. Kalan, tüm bilgilendirmeler arasında asıl akılda tutulması gereken konu başlıklarının “etkili dinleme” ve “empati” olması gerektiğini söyledi ve bu iki kavramın uygulanması neticesinde her olumsuzluğun üstesinden gelinebileceğini belirtti. Beden dilinin önemi ve iletişimdeki rolü ile ilgili örnekler vererek anlatımını destekleyen Yrd. Doç. Dr. Kalan, sağlıklı iletişimin anahtarının “ortak dil” olduğunu vurguladı ve sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Ne söylediğimizden çok, nasıl söylediğimiz büyük önem taşıyor.”

Eğitim sonunda katılımcılara “son test” yapıldı ve “ön test” ile karşılaştırma yapılarak farklılıklar belirlendi. Katılımcı personellere aynı zamanda memnuniyet testi de uygulandı, görüş ve önerileri tespit edildi.

foto1