İletişim Fakültesi Dergisi’nin 49. Sayısı Yayınlandı

AJANS ÜNİVERSİTE

İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi öğretim üyelerince gönderilen makalelerden oluşan ve kendi alanlarında uzman ulusal ve uluslararası hakemler tarafından değerlendirilen dergi, 1992 yılından bu yana yayınlanmakta olup,  Türkçe, İngilizce, Almanca ve Fransızca yayın yapmaktadır.

Derginin içerisinde iletişim teorileri, eleştirel çalışmalar, yeni iletişim teknolojileri, görsel kültür, sinema, kurumsal iletişim, reklam, halkla ilişkiler gibi iletişimin tüm yönlerini kapsayan makaleler yer almaktadır.

İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, geniş bir metodolojik ve teorik perspektiften, iletişim çalışmaları alanında olduğu kadar disiplinler arası niteliğiyle iletişimin bağlantılandığı psikoloji, sosyoloji, felsefe gibi sosyal bilimler alanlarında nitelikli yayınlar yapmayı amaç edinmiştir.

İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi Türkiye’deki tüm akademik kurumları birbirine ve küresel araştırma ağlarına bağlayan ULAKBİM (Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi) tarafından değerlendirilmesi yapılarak Thomson ISI’a önerilmiştir. Bunun yanı sıra ULAKBİM, ASOS, EBSCO ve ProQuest tarafından periyodik olarak taranmaktadır

49. Sayıda Yer Alan Makaleler

An Investigation on the Relations of 500 Largest Industrial Organizations of Turkey with the Media- Feride AKIM

Kriz İletişimi Yönetimi, Sosyal Medya ve Liderlik: ‘Baltimore Olayları’nda Barack Obama ve Hillary Clinton’un Twitter Mesajlarına Dair Bir İnceleme- Pınar ASLAN

Punky ve Afacan Toto İsimli Çizgi Filmlerde ‘Öteki’nin Temsili- Hatice ÇOBAN KENEŞ

A Study on How Turkish Emblematic Hand Gestures Convey Meaning- Can DENİZCİ

Bilgi Çağında Problemli İnternet Kullanımı ve Enformasyon Obezitesi: Problemli İnternet Kullanımı Ölçeğinin Üniversite Öğrencilerine Uygulanması- Şakir EŞİTLİ

Kuruluşların Basın Bültenleri İçeriği Üzerinden Paydaş Grup Önceliklerinin Saptanması- Derya GÜL ÜNLÜ

Türkiye’de Stratejik Halkla İlişkilerin Uygulanması: Halkla İlişkiler Uygulayıcılığı Üzerine Bir İnceleme- Fatih ÖZKOYUNCU