İletişim Fakültesi Dergisi’nin 48. Sayısı Yayınlandı

AJANS ÜNİVERSİTE

İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi öğretim üyelerince gönderilen makalelerden oluşmakta ve kendi alanlarında uzman ulusal ve uluslararası hakemler tarafından değerlendirilmektir. 1992 yılından bu yana yayınlanmakta olan İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi Türkçe, İngilizce, Almanca ve Fransızca yayın yapmaktadır.

Derginin içerisinde iletişim teorileri, eleştirel çalışmalar, yeni iletişim teknolojileri, görsel kültür, sinema, kurumsal iletişim, reklam, halkla ilişkiler gibi iletişimin tüm yönlerini kapsayan makaleler yer almaktadır.

İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, geniş bir metodolojik ve teorik perspektiften, iletişim çalışmaları alanında olduğu kadar disiplinler arası niteliğiyle iletişimin bağlantılandığı psikoloji, sosyoloji, felsefe gibi sosyal bilimler alanlarında nitelikli yayınlar yapmayı amaç edinmiştir.

İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi Türkiye’deki tüm akademik kurumları birbirine ve küresel araştırma ağlarına bağlayan ULAKBİM (Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi) tarafından değerlendirilmesi yapılarak Thomson ISI’a önerilmiştir. Bunun yanı sıra ULAKBİM, ASOS, EBSCO ve ProQuest tarafından periyodik olarak taranmaktadır.

48. Sayıda Yer Alan Makaleler

IDFA DocLab 2010-2015 Belgesel Film Örneklemi Üzerinden Yapısal ve Kullanım Özelliklerine Göre Belgesel Filmde Yeni Yaklaşımların İçerik Analizi – Özlem Arda

Looking at Family Photographs: Reading Camera Lucida with Merleau-Ponty – Gülsüm Depeli

Siyasal Reklamlarda Hofstede’nin Kültürel Boyutlarının Kullanımı: 2014 Türkiye Cumhurbaşkanlığı Seçimleri – Eda Doğan

Hedonizmin Satın Alma Davranışına Etkileri: Çevrimiçi Alışverişlerde Kadın Akademisyenler – İhsan Eken, Merve Yazıcı

Türkiye’de Kadın İzleyicilerin Televizyon Programlarındaki Kadın Alımlaması – Aybike Serttaş, Hasan Gürkan