II. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu Gerçekleşti

AJANS ÜNİVERSİTE- Mila KUBUR

UDEF Genel Başkanı Mehmet Ali Bolat’ın açılış konuşması ile başlayan sempozyumda İÜ Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak, Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, İstanbul İl Müftüsü Rahmi Yaran,  İstanbul Milletvekili Hasan Turan, YÖK (Yürütme Kurulu) Üyesi Prof. Dr. Rahmi Er konuştu.

“Yabancı Öğrenci Değil Misafir Öğrenci Algısı”

UDEF Genel Başkanı Mehmet Ali Bolat, konuşmasına uluslararası öğrencilerin, 15 Temmuz gecesi darbe girişimine karşı durduklarını ifade ederek başladı. O gece dünyanın dört bir yanındaki Türk mezunları tarafından arandığını söyleyen Bolat, onlara darbe girişimi ile ilgili bilgi verdiğini dile getirdi. Bolat, “Başka ülkelerde olsalar da hepsi sosyal medyalarında ve başka mecralarda bunu duyurarak daima Türkiye’nin yanında oldular” dedi. Türkiye’nin son 10 yıldır uluslararası öğrenci konusunda hızlı ivme kazanarak büyüdüğünü dile getiren Bolat, konuşmasına Türkiye’deki  uluslararası öğrencilere  yabancı öğrenci  yerine  misafir öğrenci denmesinin daha doğru olacağını söyleyerek devam etti. Bolat, Türkiye’nin bir eğitim merkezi olabilmesi için uluslararası öğrenci algısının en doğru şekilde anlaşılması gerektiğini söyledi. Bu öğrencilerin ticaret, siyaset ve kültürel alanlarda yer alacağını dile getiren Bolat, bu sayede ileride dünyanın her yerinde her mecrada dostumuz olacağını dile getirerek konuşmasına son verdi.

1

“İlim ve Bilim Evrenseldir”

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağrıcı dünyanın değişik kıtalarından aynı duygularla bir araya gelen öğrencilere Bağcılar Belediyesi olarak destek vermekten mutluluk duyduğunu ifade etti. Çağrıcı, “İlmin, bilimin dini ve milliyeti yoktur çünkü o evrenseldir” dedi. “İslam dininde bilim Çin’de de olsa alınız buyrulmakta” diyen Çağrıcı, doğru bilgiye ulaşmak için uzaklık ve yakınlığın söz konusu olmadığını söyledi. Çağrıcı, belli ideolojilere sahip ülkelerde eski yıllardan beri uluslararası öğrencilerin olduğunu söyleyerek bu tür çalışmalar ülkemizde de eskiden beri yapılsaydı 21.yüzyılda  İslam’ın terörle anılmayacağını dile getirdi.

2

“En Önemli Paydaşlar Uluslararası Öğrenciler”

İÜ Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak ise konuşmasına teknolojinin geliştiği bu şartlarda küçülen dünyamız içerisinde her geçen gün işbirliğinin arttığını dile getirerek başladı. Bundan insanlık adına da büyük bir mutluluk duymakta olduğu ifade etti. Prof. Dr. Ak, “İşbirliği sayesinde insanlar birbirini donanım ve kabiliyetleriyle daha yakından tanıyor dolayısıyla çatışma sürtüşmeler yerini kültürel alışverişe bırakıyor” şeklinde konuştu. Kültürel alıverişin en iyi eğitim ve kültür faaliyetleri alanında olduğunu söyleyen Prof. Dr. Ak, “Bunun en önemli paydaşları uluslararası öğrencilerdir” dedi. Prof. Dr. Ak, “Üniversite faaliyetleri içinde uluslararasılaşmayı en üste koyduk” diyerek İÜ’de 260 bin öğrenci içinde 157 farklı ülkede 7 bin 700 uluslararası öğrenci olduğunu belirtti. Prof. Dr. Ak, “Öğrencilerin temsil ettiği fikirlerle üniversitemizi geliştirme ve zenginleştirmenin sevincini yaşıyoruz” dedi. Üniversitemizde eğitim görmek için yurt dışından her yıl 15 bin öğrenci başvurduğunu ancak kontenjan ayırılamadığını söyleyen Prof. Dr. Ak, bundan dolayı 2017 yılında 50 ülkede 70 şehirde aynı anda sınav yapılacağını ifade etti. Prof. Dr. Ak, “6 yıldır sürdürülen uluslararası sempozyum niteliğindeki İBAK(Uluslararası Yıllık Balkan Konferansı)kültür-eğitim teması açısından önemli bir çalışmamızdır” diyerek konuşmasını bitirdi.

3

“Kalben Türkiye’nin Yanında Olan Gönüllü Vatandaşlar”

İstanbul İl Müftüsü Prof. Dr. Rahmi Yaran,  “Dünyanın neresine giderseniz gidin Türkiye’den olduğunuzu söyleyin, geçmişimizi bilirler ve iyi duygularını ifade ederler” dedi. Prof. Dr. Yaran, 15 Temmuz darbe girişiminde Türkiye’de yaşayan ancak vatandaş statüsünde olmayan gönüllü vatandaşların da sokakları doldurduğunu söyledi. O geceyle ilgili bir hatırasını paylaşan Prof. Dr. Yaran “80 yaşında Katarlı bir annenin, olayı duyar duymaz odaya kapanıp Türkiye için Kur’an okuduğunu ve namaz kıldığını öğrendik” şeklinde konuştu.

4

“İçi Boşaltılan ve Değiştirilen Kavramlar”

İstanbul Milletvekili Hasan Turan konuşmasına “Ülkelerin gelişmişlik düzeyine bakıldığında eğitime yapmış olduğu yatırıma ve eğitimde geldikleri seviyeye bakılır” şeklinde başladı. Turan, ülkemizdeki 183 üniversitede 7 milyon öğrencinin eğitim gördüğünü dile getirdi. Emperyalist güçlerin Müslümanların kavramlarını değiştirdiğini belirten Turan, üniversitelere gönderdikleri öğrencilere kendilerine benzetmeye dönük eğitim verdiklerini söyledi. Turan, bu içi boşaltılan kavramlardan dolayı eylem yapan İslami hareketlerin cihadist olarak nitelendiğini fakat bizde cihadist diye bir kavramın olmadığını dile getirdi. Turan, “Oryantalist sözlüğü ile konuşmak yerine kendi kültür ve medeniyetimizi temsil eden kavramlarla konuşmalıyız” diye ekledi. Turan, dolayısıyla uluslararası öğrencilerin ülkemizde olmasının önemli olduğu ifade ederek konuşmasına son verdi.

5

“Türkiye Avrupa’da En Çok Öğrenciye Öğrenim İmkânı Veren 2.Ülke”

YÖK(Yürütme Kurulu) Üyesi Prof. Dr. Rahmi Er, konuşmasına 2012 verilerinde dünya genelinde 4.5 milyon genç öğrencinin kendi ülkeleri dışında başka ülkede eğitim almakta olduğunu söyleyerek başladı. Yükseköğretimde uluslararasılaşmanın sağladığı pek çok fayda olduğunu dile getiren Prof. Dr. Er, “Bunların akademik ve bilimsel alanlarda bilgi bazında birikiminin paylaşılması ve bu yolla kurumsal kaliteye olan katkısını anmak gerekir” dedi.  Prof. Dr. Er, bazı az gelişmiş toplumların gelişmiş ülkelerin bilgi ve teknolojik imkânlarından faydalanabilmesinin uluslararasılaşma ile mümkün olduğunu söyledi. Kamu diplomasisine de önemli katkılar sağladığını ifade eden Prof. Dr. Er, uluslararası öğrencilerin ülkelerine döndüklerinde üst düzey görevlere geldiklerini ve çeşitli alanlarda ülke politikasının belirlenmesinde söz sahibi olabildiklerini söyledi. Prof. Dr. Er, “Yükseköğretimde uluslararasılaşma olaylara ve gelişmelere tek boyutla yaklaşan dışa kapalı bir kuşak yerine birlikte yaşama kültürü gelişmiş evrensel barışın mümkün olduğuna inanan bir nesil yetiştirmektedir” diye belirtti. 182 yükseköğretim kurumuna sahip olduğumuzu belirten Prof. Dr. Er, burada görev yapan 150 bini aşkın akademisyen ve öğrenim gören 7.2 milyon öğrenci olduğunu söyledi. Prof. Dr. Er, “Bu sayı ile Türkiye Avrupa yükseköğretim alanında Rusya’dan sonra en çok öğrenciye öğrenim imkânı veren ülkedir” diyerek konuşmasını sonlandırdı.

6

Sempozyum ülkemizde eğitim gören uluslararası öğrencilerin eğitim durumu, sunulan imkanlar ve sorunları konulu oturumlar ile devam etti.