İdare Hukuku Konferansı Düzenlendi

AJANS ÜNİVERSİTE-Safiye ALTINKUM

“Kamu Görevlilerinin Meslek Dışındaki Sorumlulukları” temasıyla gerçekleştirilen İdare Hukuku Konferansı’nda, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Turan Yıldırım ve İstanbul Şehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç Dr. Nur Kaman konuşmacı olarak yer aldı. İÜ Hukuk Fakültesi İdare Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aydın Gülan konferansın moderatörlüğünü yaptı.

Ceza Hukuku ve Anayasa Hukuku’nda özel hayatı düzenleyen 3 alan teorisinden söz eden Prof. Dr. Yıldırım, bu teoride kamuya açık hayat, özel hayat ve gizli hayat olmak üzere 3 alan olduğunu ifade etti. Prof. Dr. Yıldırım, 3 alanı açıklayarak, “Kamuya açık hayatta, kişinin başkalarının gülmesi gibi hareketlerden rahatsız olmadığı ve ifşa edilmesinde sakınca olmayacak olay ve hareketler vardır. Özel hayat, kişinin gizli hayatına dâhil olmayan fakat ailesi yakınları ve arkadaşları ile sıkı ilişkiler içinde bulunduğu sınırlı sayılı kişilere anlatmak istediği olay ve hareketleri kapsar. Gizli hayat ise kişinin güven duyduğu kimselerle paylaştığı bunun dışındaki kişilerin bilmesini ve öğrenmesini istemediği hareketlerden oluşur” şeklinde konuştu.

“Kamu görevlilerinin özel hayatı devleti ne zaman ilgilendirmelidir” konu başlığı altında konuşan Doç. Dr. Kaman, geçmişten günümüze kamu personellerine yasalar tarafından tanınan hak yüklenen sorumlulukları yaşanmış olaylar üzerinden örneklerle açıkladı.

Konuklar konferans sonunda katılımcıların sorularını yanıtladı.