Horizon 2020 Bilgilendirme Eğitimi Gerçekleştirildi

AJANS ÜNİVERSİTE-Kasım BALTACI

Toplantının açılış konuşmasını yapan İÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sedat Murat, üniversite bünyesindeki akademisyenlerin ve öğrencilerin yapacağı projelerle uluslararası alanda önemli başarılar kazanacağına inandığını ifade etti.

IMG_7117

EUROHUB AB Fonlama ve Araştırma Müdürü Eda Özdek, Horizon 2020 ile ilgili genel bilgilendirme sunumu yaptı ve Horizon 2020’nin önemi, sunduğu fırsatların yanı sıra İstanbul Üniversitesi’nin katılımı ve potansiyelinden söz etti. Eğitim oturumunun ikinci kısmında ise AB projelerinde fikir aşamasından başvuruya kadar olan süreci anlattı ve bu süreçte EUROHUB’un vermiş olduğu hizmetlerden söz etti.

IMG_7122

‘Horizon 2020 Hakemlik Süreci’ adlı sunumunu yapan İÜ Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi ve ABUPO Koordinatörü Prof. Dr. Gürhan Çiftçioğlu, AB çerçeve programları hakem olma, hakemlik yapma süreçleri ve AB projeleri açısından değerlendirici havuzunda bulunmanın önemi konusunda bir sunum yaptı.

IMG_7102

‘Uluslararası BAP Destekleri’ konulu sunumunu gerçekleştiren İÜ Veteriner Fakültesi Klinik Bilimler Bölümü Dölerme ve Suni Tohumlama Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi (BAP) Komisyon Üyesi Prof. Dr. Serhat Pabuccuoğlu, yeni başlatılan destek programları ve uluslararası araştırma projeleri hakkında bilgiler verdi.

IMG_7186

AB ve Uluslararası projeler açısından öğretim üyelerine destek veren birimlerin ortak yaptığı sunumda, İÜ Teknoloji Transfer Merkezi Destek Programları Yönetimi Sorumlusu Kadir Yılmaz, Teknoloji Transfer Ofislerinin çalışma alanları ve destekleme modelleri, İÜ ABUPO Şube Müdürü Hatice Ünal ise AB ve Uluslararası Projeler Ofisi’nin faaliyet alanları ve destek mekanizmaları konularında bilgi verdiler.

IMG_7174

IMG_7180

Sunumların ardından öğleden sonraki oturumda, tematik alanlara göre ayrılan gruplarla Eda Özdek yönetiminde bir workshop çalışması yapıldı. Workshop çalışmasının sonucunda öğretim üyeleriyle, alanları ve uzmanlıkları kapsamındaki açık çağrılar ve fırsatlar, AB Komisyonu web portalının kullanımı konularında çalışmalar yapıldı. Katılımcı öğretim üyelerinin AB proje konu ve uzmanlık profilleri dolduruldu.  Etkinlik soru-cevap bölümüyle tamamlandı.