Hizmet İçi Eğitimi Etkinliği Gerçekleştirildi

AJANS ÜNİVERSİTE- Yağmur Meltem ATİK, Neslihan KALKAN, Tuğçe AYÇİN

Katılımcılara anket dağıtılmasıyla başlayan Hizmet İçi Eğitimi etkinliği, İÜ Edebiyat Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü’nden Arş. Gör. Dr. Sevil Ak’ın sunumuyla devam etti. “Eğitim hizmetlerinin kalitesi ve verimliliğinin geliştirilmesi amacıyla böyle etkinlikler düzenliyoruz” diye konuşan Arş. Gör. Ak, ölçme ve değerlendirme tekniği kullanılarak anlatım ve örneklere yer verileceğini ifade etti. “Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller ile Kodların Kullanımı” başlıklı sunumda yönetmelikteki tanımların açıklamaları anlatıldı. Arş. Gör. Dr. Ak, standart dosya planı üzerinden verilecek cevapları aktarırken belgenin tanımı, görevi ve fonksiyonlarına değindi. Hizmet İçi Eğitimi etkinliği katılımcıların değerlendirmeye tabi tutulmasının ardından sona erdi.

DSC_0025