Hizmet İçi Eğitim Gerçekleştirildi

0

AJANS ÜNİVERSİTE- Murat KASAP

Eğitimi veren İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden Arş. Gör. Yasin Yerebasmaz, “Genel bütçeye dair dairelerle katma bütçeli idarelerin özel idare ve belediyelerin alım, satım, hizmet yapım kira hak tesisi ve taşıma işleri bu kanuna göre yürütülür. Satın alınan her türlü ihtiyaç maddelerine ve taşınmazlara mal denir. Ayrıca mal alımı ihalesine teklif veren gerçek veya tüzel kişileri veya bunların oluşturdukları ortak girişimlere tedarikçi adı verilir” dedi. Sunumun ardından geçilen soru cevap kısmıyla etkinlik sona erdi.

27294971_390338244727424_1464252482_n

Share.

About Author

Comments are closed.