“Hepimiz Birimiz, Birimiz Hepimiz İçin”

Ajans Üniversite – Efe ALTAY

İÜ Psikoloji Kulubü tarafından düzenlenen 5. İstanbul Üniversitesi Psikoloji Günleri’nin üçüncü oturumunda İstanbul Üniversiesi Psikoloji Bölümü Yrd. Doç. Dr. Sema Karakelle ve Arş. Gör. Tolga Yıldız “Hepimiz Birimiz, Birimiz Hepimiz İçin” konusunu işlediler.

Konuşmasına ‘faillik’ kavramıyla başlayan Yrd. Doç. Dr. Karakelle, “Faillik, herhangi bir eylemi başlatan kimse olarak tanımlanabilir. Belirli bir niyetle belirli bir dizi eylemi sonuçlandıran kimse” olarak tanımladı. Faillik kavramının felsefecilerden alındığını söyleyen Karakelle, “Eylemin özelliği üzerinden faili çalışıyoruz biz psikoloji uzmanları. Tabii, salt eylemi fiziksel bir şey olarak düşünmemeliyiz, düşünce de bir eylemdir. Bir düşünceyi başlatan kişiyi de faillik eylemi gerçekleştirmiş kişi olarak düşünebiliriz” dedi.

DSC_0361

“İnsanlar Bağımsız Olduklarını Düşünen Faillerdir”

İnsanların bağımsız failler olup olmadığı konusunda yorum yapan Karakelle, “Bu çok çeşitli yerlerden tartışaşılabilir. Ama bence tuzaklı bir soru bu. İnsanlar, bağımsız fail olduklarına inanmak isteyen kimselerdir” dedi.

 

Konuşmanın devamında sözü alan Arş. Gör. Tolga Yıldız, fail konusu tartışılmadan önce ‘bilme’ eyleminin öğrenilmesini gerektiğini söylerken “İnsanlar olarak 2 farklı ontolojik deneyimimiz var. Bunlar kuralları ve yasaları farklı, birbirleriyle etkileşim içerisinde olan fakat birbirine aktarılamayan deneyimlerdir. Bunlardan birisi olan biyoloji bizim keyifmizden bağımsız bir süreçtir. Düşünürsek; ben istediğim için dünyaya gelmedim, belirli şartlarla çalışan mekanik bir yapının ürünüyüm. Diğer deneyimimize ise kültür diyoruz. Bu bizim icat ettiğimiz bir Zemin. Bilme daha çok kültür alanıyla ilgili. Bizler diğer canlı türlerinden farklı olarak bellekleri olan biyolojik canlılarız” dedi.

Faillik konusu bilme meselesi haline getirdiğimizi söyleyen Arş. Gör. Yıldız, “Bütün bilim insanları 500 sene öncesinde gerçekleşen bir devrimin çocuklarıyız. İnsanlık tarihi içerisinde kayda değer bir grup insan bilmediklerini söylediler” ve bilme fikrini geliştirdiklerini söyledi.

Yard. Doç. Dr. Karakelle ve Arş. Gör. Tolga Yıldız konuşmanın sonunda katılımcıların sorularını cevapladı.