Hastaneden Fakülteye: Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

AJANS ÜNİVERSİTE- Seda AVAZ

Prof. Dr. Altıntaş’ın gönül borcu duygusuyla temellerini attığı kitapla “Cerrahpaşalı olma bilincini kuvvetlendirmek, bu müesseseye ait olmanın ve hizmet etmenin önemini ortaya koymak” amaçlanıyor. Kitapta, Tıbhâne-i Amire’nin 1827 yılında açılmasıyla başlayan çağdaş tıp eğitiminin, ilerleyen yıllarda Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane, Darülfünun Tıp Fakültesi ve İstanbul Tıp Fakültesi çatısı altında aralıksız devam ettiğinin altı çiziliyor.

1910 yılında Belediye Hastanesi olarak hizmete açılan, 1967 yılında ise İstanbul Tıp Fakültesi’nin ikiye ayrılmasıyla Cerrahpaşa Tıp Fakültesi ismini alan Cerrahpaşa’nın saygın bir eğitim ve sağlık kuruluşu olma süreci ayrıntılı incelemeler, belgeler ve zengin görsel malzemeler ile okura sunuluyor. Fakültenin 44. yılının anısına yayımlanan kitapta, Cerrahpaşa’nın köklü geçmişi “140+44” ifadesiyle vurgulanıyor. Kitap, salt Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nin varoluş sürecini değil, aynı zamanda Türk tıp tarihinin geçirdiği evreleri denedensellik bağlantısı ile ortaya koyuyor.

Prof. Dr. Altıntaş tarafından “İnsanlık yolunda sürekli yürüyen ve yükselen benliklere; Cerrahpaşalılara” ibaresiyle Cerrahpaşa’da yetişmiş hekimlere ve hizmet vermiş tüm çalışanlara ithaf edilen eserde, Cerrahpaşa’ya gönül veren ve ömrünü vakfeden hekim ve çalışanlara dair bilgiler de yer alıyor.Hastaneden Fakülteye; Cerrahpaşa – 44. Yıl Anısına; dünün, bugünün ve geleceğin Cerrahpaşalıları için olduğu kadar, Türk tıp tarihi ve bu alandaki tüm araştırmacılar için de kaynak kitap niteliği taşıyor.

Prof. Dr. Ayten Altıntaş Kimdir?

İÜ Eczacılık Fakültesi’nden mezun olan Prof. Dr. Ayten Altıntaş, 1975 yılında tıp tarihi çalışmalarına başladı. 1982 yılında doktor, 1988 yılında doçent, 1996 yılında profesör unvanını aldı. 1978 yılından itibaren Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı’nda çalışmalarını sürdürüyor.

Araştırmalarını öncelikle Türk Tıp Tarihi, Türk Tıp Eğitimi konularında yoğunlaştıran Altıntaş’ın, aynı zamanda, Osmanlı tıbbında tedavi, kokulu gülün tedavideki yeri gibi konularda da önemli çalışmaları bulunuyor. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi olarak görevini sürdüren Prof. Dr. Ayten Altıntaş’ın 11 kitabı, 190 bilimsel yayını bulunuyor.