Genç Güncel Sanat Proje Yarışması Başvuruları Başladı

AJANS ÜNİVERSİTE – Begüm ERGİNBAY

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca; günümüz sanatının başlıca dinamikleri olan fotoğraf, video, yerleştirme, yeni medya, resim, çizim, obje vb. üretimleri, ülkemizdeki güncel sanatı ve sanatçıları desteklemek, yaratıcı genç sanatçıları keşfetmek, yenilikçi üretimleri arttırmak ve bu eserlerin geniş kitlelerce izlenmesini sağlamak amacıyla “Birlikte Yaşama Kültürü” konulu “Genç Güncel Sanat Proje Yarışması” düzenlenecek.

Yarışma, Seçici Kurul Üyeleri ile birinci derece yakınları dışında ülkemiz üniversitelerinin güzel sanatlar fakültelerinde lisans
lisansüstü (yüksek lisans veya doktora) düzeyde eğitim gören tüm T.C. vatandaşı öğrencilerine açık. Sanatçılar yarışmaya sadece bireysel olarak da katılabilir. Yarışma; video, fotoğraf, yerleştirme, yeni medya, karışık teknik, grafik, resim , seramik, baskı ve heykel gibi görsel sanatın tüm biçimlerinden oluşabilir.

Adayların  istenen tüm evrak ve görsel dosyasını eksiksiz olarak, ücretleri yarışmacılar tarafından ödenmek suretiyle posta/kargo yoluyla 03.04.2015 tarihi mesai bitimine kadar Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Roma Meydanı Hipodrom Caddesi 06330 H ipodrom Ankara adresine göndermeleri gerekiyor.

Genç Güncel San at Proje Yarışması’nın daimi sergisi 2015 yılı Mayıs veya Haziran ayı içerisinde Ankara’da açılacak. Yarışma kapsamında; Başarı Ödülü (10 adet) 7.500.-TL ve  Başarı Belgesi, Mansiyon Ödülü (10 adet) 2 .500 .-TL ve Başarı Belgesi
verilecek.

Ayrıntılı bilgi için: www.kulturturizm.gov.tr veya www.guzelsanatlar.gov.tr