“GDO, alternatif enerji arayışıyla ortaya çıktı”

AJANS ÜNİVERSİTE- Esra Mutlu

Doğal kaynakların insanoğlu tarafından hızla tüketildiği günümüzde, temel ihtiyaçların karşılanması için başlayan alternatif arama çabaları, birçok sorunu beraberinde getirdi. GDO’lu ürünlerle karşı karşıya kalmamız bu arayışın sonuçlarından sadece bir tanesi

1

Türkiye’de, geçmişten günümüze uygulanan tarım politikaları, dönemin siyasi ve ekonomik şartlarıyla doğru orantılı olarak değişim gösterirken, topraktan doğru şekilde nasıl yararlanılacağı, doğal kaynakları kullanırken nasıl bir alternatif oluşturulacağı ve tarım ürünlerinden nasıl verim alınacağı her dönem tartışma konusu oldu. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İktisat Teorisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Havva Tunç, Türkiye’de uygulanan tarım politikalarına, tarımın yapısına ve günümüzün en çok tartışılan konusu Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar (GDO) konusuna dair açıklamalarda bulundu.

“Tarımın yapısı dramatik, devlet tarımı desteklemeli”

Türk tarımında yapısal sorunlar olduğunu dile getiren Prof. Dr. Tunç, “Türkiye’de ihracatı yapılan mallara bakıldığında tarım ürünlerinin payı oldukça düşük. Ancak ithal edilen mallar içerisinde tarımın payı yüksek. Kuru fasulyeden pirince, pirinçten ete kadar birçok ürün ithal ediliyor.” diyerek ortaya çıkan bu tablonun Türk tarımı açısından dramatik bir yapısı olduğunu söyledi.

Türk tarımında yaşanan problemlerin başlıca nedenlerini; toprağın kuşaklar arasında parçalanmasına, köyden kente göç edilmesine ve böylece topraktan yeterince verim ve ürün alınamamasına bağlayan Prof. Dr. Tunç, doğru tarım politikalarının ancak siyasetçilerce uygulanabileceğine vurgu yaptı ve devlet tarafından tarımın desteklenmesi ve korunması gerektiğini sözlerine ekledi.

“Tarım sadece tarım değildir, tarımın biodizel özelliği de var”

Tarıma sadece tarım olarak bakılmaması gerektiğini belirten Prof. Dr. Tunç, “Tarım sadece karnımızı doyuran bir şey değildir. Tarımın bir özelliği de biodizel denilen fosil yakıtlara alternatif olan bir yakıt üretmesidir. Bir dönüm tarladan bir ton buğday elde etmek yerine, bir dönüm tarladan bin ton buğday elde ettiğimiz zaman, buğdayı biodizel üretiminde kullanıyoruz. Yani tarım ürünleri enerjide fosil yakıtlı enerjiye alternatif ürünlerdir. Kaya gazı da alternatif şeyler üretmekle meydana gelmiştir.” dedi.

“GDO’LU Ürünler Bol Su İstediğinden Risklidir”

Doğal kaynakların sınırlı olmasından dolayı yeni yöntemler arandığını ifade eden Pro. Dr. Tunç, “GDO’lu ürünlerin doğuş nedeni de alternatif enerji bulmaktır. Bir yandan da bu ürünler açlıkla mücadele etmek içindir. GDO’lu ürünler, genetiğiyle oynanan ürünler olduğu için genetiğiyle oynanmamış doğal tohumların verdiği direnci gösteremiyorlar. Örneğin; üç yıl önce Brezilya’da kuraklık döneminde ekilen GDO’lu ürünlerin hepsi tarlada kurudu. Çünkü bu ürünler bol su ister. Su da yaşadığımız yüzyılın en önemli kaynağı ve sınırlı bir kaynak.” diyerek GDO’lu ürünlerin riskli ürünler olduğunu belirtti.