Filozofların Piştiği Yer: Felsefe Topluluğu Öğrenci Kongresi

AJANS ÜNİVERSİTE-İlter COŞKUN

Lisans, yüksek lisans ve doktora seviyelerindekifelsefe öğrencilerinin akademik çalışmalarını, arkadaşları ve öğretmenleriyle paylaştığı konferansta, bu dönem ilk kez İÜ dışından ve edebiyat ile sosyoloji gibi felsefe dışı bölümlerden öğrenciler de konuşma yaptı.

Felsefe Topluluğu’nun 13. Yılı

FOTO 2

Konferans, Felsefe Topluluğu başkanı Bahadır Söylemez’in, topluluk ile öğrenci kongresinin amacı ve düzenlenişi hakkında kısa bilgiler verdiği teşekkür konuşmasıyla başladı. Ardından Prof. Dr. Ayhan Bıçak, felsefenin bir yorumlama işi olduğunu ancak bu yorumlama etkinliğinin, yolun ilk başında belli bir insani duygudan hareket ederek yapılması gerektiğini belirttiği bir açılış konuşması yaptı. Sonra Yard. Doç. Dr. Murad Omay’ın başkanlık yaptığı antik Yunan felsefesinde mutlu ve iyi yaşam temalı ilk oturum ile bildiriler sunulmaya başladı.

FOTO 3

Renkli Bir Kongre

İki gün sürmesine ve her biri yaklaşık bir saat süren dokuz oturumdan oluşmasına rağmen katılımın hiç bir zaman azalmadığı kongrede, etikten ontolojiye, mantıktan politikaya, estetikten eğitim felsefesine, mimariden savaş kuramlarına kadar felsefenin ve hayatın birçok alanında bildiri sunuldu. Konuşmalarda antik Yunan felsefesi, modern çağ felsefesi, kıta avrupası felsefesi, marksizm, varoluşçuluk, analitik felsefe, dil felsefesi gibi bir çok dönem ve disiplinden örnekler verildi ve bunlara ilişkin yorumlamalar yapıldı. Konuşmacılar, oturumların ardından gerçekleştirilen soru-cevap kısmında, arkadaşlarının veya öğretmenlerinin yorumlarına ve sorularına karşılık vererek hem kendi felsefi pozisyonlarını eleştirilere karşı savunma hem de düşüncelerini farklı bakış açılarıyla geliştirme imkanı buldular. Bildirilerin, oturuma başkanlık eden İÜ Felsefe Bölümü öğretmenlerinin çalışma alanlarına göre gruplara ayrıldığı kongrede, konuşmacılar kendi alanlarında çalışan hocalarının deneyimlerinden faydalandılar.

FOTO 4

Yeni Düşüncelerin Doğum Merkezi

Boğaziçi ve Eskişehir Üniversitesi’nden gelen katılımcılar, çalışmalarını kongrenin ikinci günü sundular. Son oturuma başkanlık eden ve kongrenin kapanış konuşmasını gerçekleştiren İÜ Felsefe Bölüm Başkanı Prof. Dr. Cengiz Çakmak, kongrede sunulan çalışmaları, “kapıyı aralık bırakan”, felsefe tarihi niteliğinde ve praxis’le, yani belli bir sanat veya işle, ilgili bildiriler olmak üzere üç farklı türe ayırarak değerlendirdi ve her üç türün de akademik açıdan kendisine has bir önemi bulunduğunu kaydetti.

FOTO 5

Çakmak, geleneksel bir hale gelmiş öğrenci kongresinin, yeni fikirler ve kalıpları yıkan filozoflar içinbir doğum merkezi işlevi gördüğünü dile getirdi ve düşünsel yeniliklerin, kökenlere inilerek meydana getirilmesinin çok önemli olduğunu belirtti. Öğrenci kongresi, dinleyicilerin konferans ile ilgili fikirlerinin alındığı değerlendirme bölümüyle son buldu.

Sunumların listesi şöyleydi:

09.12.2015

1. Oturum: Oturum Başkanı: Murad Omay

Elif Özmen,Mutluluk Kavramı ve İyi Yaşam

Ayşe Yaren Yücetürk,Felsefe ve Mutluluk

Hande Tetik,Epikuros’un Mutluluk Anlayışı

2. Oturum: Oturum Başkanı: Ertan Kardeş

İlter Coşkun,Platon’da Erdemin Kaynağı Sorunu

Fahri Alpyürür,Sun Tzu’nun Savaş Sanatı Kitabı Bağlamında Günümüz İnsanı ve Siyaseti

İnan Köse,Dark Side of Baboon

3. Oturum: Oturum Başkanı: Cahid Şenel

Bahadır Söylemez,Albert Camus, Uyumsuz ve Başkaldıran İnsan Üzerine Bir

İnceleme

Yusufcan Yıldırım,Marksizm’de Yabancılaşma

Büşranur Hazar,Hümanizmin Yabancılaşması: İsmet Özel’in “Yabancılaşma

Meselesi”ne Yaklaşımı

4. Oturum: Oturum Başkanı: Yücel Yüksel

Ömer Kudaş,Homeros Destanları İle Dede Korkut Hikayeleri Arasındaki

Kurgu, Yapı, Tip ve Tema Benzerlikleri

Melis Kaynar,Anaksimandros

Çetin Atdemir,Ölüm Üzerine Sessiz Bir Konuşma

5. Oturum: Oturum Başkanı: Özgüç Güven

İrem Kanat,Descartes’ın Yöntemsel Şüpheciliği

Eyüp Sabri Yağmur,Felsefenin Hakikati Üzerine

Suat Kutay Küçükler,Düşünce Deneyleri

 

10.12.2015

 

1.Oturum: Oturum Başkanı: Uğur Ekren

Aran Arslan,Yönelimsellik-“Var Olmayan Şeyler Vardır”

Ateşcan Yılmaz,Müzikal Bağlamda Bildung ve İnsan

Hacer Selçuk & Büşra Coşkun,İki Sanatın Kesişme Noktası “Varlık” ve “Varoluş”

2. Oturum: Oturum Başkanı: Mehmet Günenç

Doğukan Demircioğlu,Kant’ta Transandantal Özgürlük

Umut Eldem,Otonomi, Özgürlük ve Meşruiyet

Uğur Kalınsazlıoğlu,Parrhesia: Ulu Tanrı’ya Maruzatım Olmuş-Oluyor-Olacak!

3. Oturum: Oturum Başkanı: Nazlı İnönü

Çağlar Çömez,John Searle’ünArkaplan Teorisinin Bir Eleştirisi

Bilgenur Can,Bergson’da Ruh ve Beden İlişkisi

Ömer Alperen Mercan,Aristoteles’in Kategorileri Hakkında

4. Oturum: Oturum Başkanı: Cengiz Çakmak

Zeynep Fırtına,Herakleitos’un Evren ve Ruh Anlayışı

Batuhan Ferhatoğlu,Tractatus’ta Gerçeklik Olgusu Üzerinden Öznenin İncelenmesi

Şeyma Serbesoğlu,Mimarlık Felsefesi: Yapıdaki Saklı Görüngü