Farkındalık Yaratacak Avrupa Birliği UFUK2020 Projesi: LIQUEFACT

AJANS ÜNİVERSİTE

“Assessment and mitigation of liquefaction potential across Europe: a holistic approach to protect structures / infrastructures for improved resilience to earthquake-induced liquefaction disasters” ya da kısa adıyla LIQUEFACT isimli ve 700748 numaralı proje, 42 aylık bir süreçte, 11 ortak ile gerçekleştiriliyor.

Liquefact-2

Deprem Sırasında Oluşacak Hasarları Azaltmak Amaçlanıyor

Yürütücülüğünü İÜ Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ferhat Özçep’in yaptığı projede öncelikli olarak tüm paydaşların ihtiyaçlarını giderecek şekilde, deprem nedeniyle zeminde sıvılaşmaya dayalı oluşabilecek hasar seviyesinin doğru tahmin edilmesi ve uygun iyileştirme tekniklerinin tanımlanmasına yönelik bir çerçeve hazırlanması için çalışılıyor. Tüm bunların fiziksel, sosyal, ekonomik ve çevresel faktörler bakımından değerlendirilmesi amaçlanırken Avrupa için sıvılaşma riskine yönelik Coğrafi Bilgi Sistemi’ne dayanan haritalar hazırlanarak üst yapı ve alt yapılarda sıvılaşmaya bağlı hasarı belirlemeye yönelik yeni basitleştirilmiş metodolojilerin oluşturulması hedefleniyor. Bununla birlikte zemin incelemeleri ve sıvılaşma riskini belirlemeye yönelik hesapları da içeren rehberler hazırlanması, deprem-zemin-yapı etkileşiminin bu hesaplara dâhil edilmesine yönelik çalışmaların gerçekleştirilmesi amaçlanıyor.

Proje hedefleri arasında ayrıca santrifüj deneylerinin yapılması, farklı iyileştirme tekniklerinin maliyet-fayda bakımından karşılaştırılması bulunuyor. Buna yönelik bütçeleme modellerinin geliştirilerek bu konuda yazılımlar geliştirmek hedefleniyor.  Projede, önerilen modellerin bazı vaka analizleri üzerinde uygulanarak doğrulanması ve Avrupa Yapı Şartnamelerini hazırlayan ekiplerin yararlanabilecekleri dokümanlar hazırlanması hedefleniyor.

Proje çalışanları arasında İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden Doç. Dr.Sadık Öztoprak, Doç. Dr. İlknur Bozbey, Dr. Cihan Öser ve Arş. Gör. Sinan Sarğın, Jeoloji Mühendisliği Bölümü’nden Doç. Dr. Namık Aysal, Jeofizik Mühendisliği Bölümü’nden Doç. Dr. Mualla Çinku ve Yrd. Doç. Dr.Okan Tezel ve Maden Mühendisliği Bölümü’nden Yrd. Doç. Dr. Kağan Özdemir yer alıyor.

Proje ortağı ülkeler arasında ise Türkiye, İngiltere, İtalya, Slovenya, Portekiz ve Norveç bulunuyor.

Proje hakkında daha detaylı bilgi almak için proje resmi web sitesi http://www.liquefact.eu adresinden veya İstanbul Üniversitesi  Avrupa Birliği ve Uluslararası Projeler Ofisi ile (euoffice@istanbul.edu.tr  iletişime geçmek mümkün.

İÜ Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

Liquefact-3