ERASMUS+ KA2 Stratejik Ortaklıklar Projesi: YOURNI

AJANS ÜNİVERSİTE

“Genç Mültecilerin Entegre Olması – Mobil Araçlar Kullanmak Daha İyi Bir Dil Edinimine ve İlgili Kariyer Rehberliğine Yol Açar” isimli kısa adı YOURNI olan ERASMUS+ KA2 Stratejik Ortaklıklar projesi Avrupa Birliği tarafından kabul edildi. Projede görev alan öğretim üyeleri arasında İÜ HAYEF Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. İrfan Şimşek ve İÜ Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Mehmet Yalçın Yılmaz yer alıyor.

“Proje Genç Mültecilerin Daha İyi Entegre Olmasını Sağlıyor”

Proje ile mülteci sorununun ulusal bir sorun olmadığı ve Avrupa’daki tüm devletler, toplumlar ve bireyler için zorlayıcı bir durum olduğu vurgulanıyor. Proje, genç mültecilerin mesleki eğitim sektörüne (VET-Sector) entegre olmasına odaklanıyor ve bununla birlikte bir paydaş ağı oluşturup iyi uygulamaları ve deneyimleri paylaşmak üzere bunları birbirlerine bağlamayı amaçlıyor.

Proje genç mültecilerle ilgili yabancı dil öğrenmenin birçok alanıyla ilgili ve mesleki dil öğretiminde, ikinci dil edinimi ve entegrasyon eğitimi pedagojisine özellikle odaklanıyor. Mültecilerin çalışma hayatına girmesine yardımcı olmak için farklı ülkelerdeki iyi uygulamalar paylaşılıyor ve eğitimsel biyografiler ve diğer ölçme araçlarını kullanarak Europass kullanımı salık veriliyor.

Proje genç mültecilerin daha iyi entegre olmasını sağlamak amacıyla iki alana odaklanıyor. Bunlardan ilki mobil araçlar kullanmanın daha iyi bir dil edinimine yol açtığından hareketle sınıf içi yabancı dil öğretiminde etkinliği kanıtlanmış dijital yabancı dil öğrenme uygulamalarını seçmek, değerlendirmek, ölçmek ve tanıtmak; bu uygulamalara eşlik edecek sınıf dışında kullanılabilecek yardımcı materyaller hazırlayıp her birey için özerk çalışma zamanı sağlamak. Ayrıca ilgili kariyer rehberliği, proje paydaşlarının uzmanlığından yararlanıp proje çerçevesinde bu uzmanlığı proje paydaşları vasıtasıyla yerel, ulusal ve Avrupa çapında yaymak.

Projenin hedef kitlesini mesleki eğitimdeki temelde 16 yaş üzeri genç mülteciler, bu genç mültecilerin öğretmenleri ve bu proje çerçevesinde özellikle bu iki odağa sahip paydaşlar oluşturuyor.

Bu 3 yıllık projenin yöntemi Bağlantı Kurma, Gereksinim Çözümlemesi, Geliştirme, Sonuçları Toplamak, İyileştirme, Sunum ve Yayma olmak üzere altı ayak üzerinde duruyor.

Şu andaki “mülteci krizi” tartışması, özellikle de şu anda yaşanmakta olan zorlu süreç çerçevesinde, Avrupa değerlerinin daha iyi yaşanılabilmesi için birçok Avrupa vatandaşının yardıma, desteğe, bilgi değişimine, yönlendirmeye gereksinimi var. Bu bağlamda, bu projenin kendisi ve çerçevesindeki etkinliklerin tamamı Avrupa Birliği’nin üzerinde durduğu Avrupa değerlerine tekrar odaklanılabilmesi için yapılıyor.

Proje ortağı ülkeler arasında ise Avusturya, Almanya, İtalya, İspanya, İsveç, İsviçre ve Türkiye yer alıyor.

Proje kapsamında yapılan ve yapılması planlanan etkinlikler:    

Istanbul/Turkey (December 2016): Entegrasyon eğitimini kullanarak ikinci dil edinimi öğretimi yöntemlerini araştırmak ve uygulamak;

Linz/Austria (June 2017): Almanca konuşan devletlerde genç mültecilere yönelik materyallerin gözden geçirilmesi;

Bilbao/Spain (May 2017): Avrupa politikalarının, değerlerinin ve anlayışının genç mülteciler tarafından daha iyi anlaşılması ve katılabilmeleri için Avrupa çapında İngilizce’nin ortak dil olarak rolünü geliştirmek;

Veneto (October 2017): kariyer rehberliği için genç mültecilerin işe alımlarını geliştirmekte Eğitimsel Biografileri ve Europass’ı araç olarak kullanmak;

Zug/Switzerland (May 2018): İkinci dil olarak Almanca öğreten Öğretmenlere yönelik eğitim kursu hazırlamak,  devlet kontrolündeki Avrupa ECTS ilkleri kullanılarak;

Karlsruhe/Germany (October 2018): Genç mültecilerin kültürlerarası yetisini geliştirecek mesleki eğitim kursu geliştirmek;

Proje hakkında daha detaylı bilgi almak için proje resmi web sitesi http://www.yourni.eu/ incelenebilir veya İstanbul Üniversitesi Avrupa Birliği ve Uluslararası Projeler Ofisi ile (euoffice@istanbul.edu.tr adresinden ya da 0212 440 1903 (Direkt) – 12904 (Dâhili)) iletişime geçilebilir.

İÜ Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

foto

foto2