ENUYGAR ile Engelleri Yık

AJANS ÜNİVERSİTE- Gizem ÖZTÜRK
Engelliler Uygulama ve Araştırma Merkezi (ENUYGAR) olarak ismi değiştirilen kuruluşun amacı, disiplinler arası bir yaklaşımla engelliliğin hak temelli olarak ele alınması yönünde bilimsel ve toplumsal çalışmalar yapmaktır, şeklinde ifade ediliyor. İstanbul Üniversitesi çalışanları ve öğrencilerine yönelik bir kurum olarak Beyazıt ve Avcılar ofislerinde çalışmalarını sürdürüyor.
ENUYGAR Merkez Müdürü Prof. Dr. Resa Aydın, İstanbul Üniversitesi’nde eğitim gören, çalışan ve engellilik konusuyla ilgili olan herkesi “Engelsiz İÜ” projesine dahil ediyor.

Yaklaşık olarak 150 civarında engelli öğrenci ve 200 civarında engelli çalışan bulunuyor. Engellilik alanında bilimsel araştırma yapan veya gönüllü projelerde yer alan tüm öğretim elemanlarını da ekipte yer alabiliyor.
Merkezin çalışmaları ise, İÜ’de ilk kez 2011 yılında İşaret Dili Kursları başlatıldı. Bu kurslara isteyen öğrenci ve çalışanlar katılabiliyor.

Öğrenci Koordinatörü Uz. Songül Altınsaçlı, öğrencilerin akademik yaşama yönelik uygulamalarını şöyle belirtti: “Kayıt Önceliği ve Kayıtlarda Yardımcı destekler sunulur, gizlilik ilkesine uyularak ofislerde özel bilgileri standart şekilde tutulur. Yerleşke Oryantasyonları düzenlenir, ders notlarının temini ile ilgili hizmetler okuma not alma ve diğer hizmetlerin verilmesi için koordinasyon gerçekleştirir, laboratuvar uygulamalarında yardımcı asistan desteği verilir, ödevlerle ilgili düzenlemeler yapılır, sınavlarla ilgili düzenlemelerin gerçekleşmesi sağlanır, 2014 yılında İÜ Özel gereksinimli öğrenciler için eğitimde fırsat eşitliği yönergesi hazırlanmıştır.”

Bununla birlikte sosyal yaşama yönelik uygulamalar ise, ; Yurtlarda uygun koşullarda barınma sağlanması, Rehberlik Danışmanlık Sosyal Destek Birimi aracılığı ile burs ve asistan öğrenci sağlanması, Yapı İşleri aracılığı ile erişilebilir mimari düzenlemeler yapılması, öğrencilerin ilgi alanları doğrultusunda spor olanakları kazandırılması, üniversitenin Enez Kampından yararlanmaları sağlanması, sanatsal faaliyetlerin içerisinde olmaları teşvik edilir.

Kariyer Geliştirme Merkezi (KAGEM) aracılığı ile mesleki gelişim ve kişisel danışmanlık hizmetleri sağlanır, Mediko ve Rehberlik Danışmanlık Sosyal Destek Birimi aracılığı ile psikiyatrik ve psikolojik destek hizmetlerinin alınması yönünde koordinasyonu sağlar. Sivil Toplum Örgütleri aracılığı ile mezuniyet sonrası uygun iş olanaklarının sağlanması konusunda çalışmalar yapılmaktadır.

Mobbing Mağduriyetine Açıklık

Türkiye Sakatlar Derneği Genel Merkez Kadın Kurulu Başkanı ve İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Organ Nakli biriminde çalışan Pervin Giyik, aynı zamanda AUZEF engelli öğrencisidir. İstanbul Üniversitesi’nde Çalışan Engelli Personelin Çalışma Ortamına İlişkin Bilgi Anket Çalışmasını yapan Giyik, 18 Temmuz Cuma günü Rektör Prof. Dr. Yunus Söylet’in makamında çalışmasını sundu, ENUYGAR ekibi de bir ziyaret gerçekleştirdi.

Engelli personelin çalışma mahallinin ve çalışma ortamının engeline uygun olup olmadığının araştırılması ve çalışma zamanlarında mobbing kavramı ile karşılaşılıp karşılaşmadığı incelenen çalışmada 201 çalışan engelli personel ele alınmış olup, bunların 110’u ile yüzyüze anket yapılmış, %76’sı erkek, %34’ü kadın olarak tespit edildi.

Giyik, çalışmanın amacını şu şekilde özetliyor: “Mevcut engel durumu nedeniyle engelli bireylerin, engelsiz bireyler gibi eşit haklara erişiminin sağlamak ve pozitif ayrıcalık sağlayan koşullara erişilip eriştirilmediğini araştırılmak, çalışma ortamları hakkında bilgi sahibi olmak, bu konuda her türlü duyarlılığın arttırılmasını sağlamaktır.”