En Çok Bilimsel Yayın Üreten Üniversite İstanbul Üniversitesi

AJANS ÜNİVERSİTE

TÜBİTAK’ın ULAKBİM birimi bünyesindeki Cahit Arf Bilgi Merkezi (CABİM) tarafından yapılan bibliyometrik çalışmalar ile 2004-2014 yılları arasında en çok bilimsel yayın üreten ilk 50 üniversite belirlendi. Web Of Science verilerinin göz önüne alınarak düzenlendiği çalışmada SCI, SSCI, A&HCI, Thomson National Science Indicators ve InCities gibi uluslararası atıf indeksleri tarandı.

2004-2014 yılları arasında Türkiye adresli yayın sayısı 228.856 adet olup, bu yayınlara yapılan atıf sayısı ise 1.517.691. Üniversite yayın sayısı sıralamasında ilk sırayı 14.069 yayın ile İstanbul Üniversitesi aldı. Sıralamada Hacettepe Üniversitesi (13.457) ikinci, Ankara Üniversitesi (11.485) üçüncü oldu. İstanbul Üniversitesi’nin14.069 yayını 109,137 atıf aldı. Yayınların etki ortalaması ise 7.7.

İstanbul Üniversitesi Temel Bilimlerin en çok yayın ürettiği Çevre Bilim dalı sıralamasında da ikinci sırada yer aldı.

“Bilimsel ve Akademik Alanda Katkı Sunmaya Devam Edeceğiz”

İÜ Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak, İstanbul Üniversitesi’nin yakaladığı bilimsel ve akademik başarılara yenilerinin ekleneceğine inandığını belirterek şu açıklamalarda bulundu: “İstanbul Üniversitesi, sadece eğitim yönü ile değil araştırmacı kimliğiyle de kendi varlığını simgeleyen, sunan ve dünya üniversiteleri arasında bu yönüyle de yarışan bir üniversite. Ülkemize bilimsel ve akademik anlamda katkı sunmaya devam edeceğiz. Bu süreçte emek veren tüm akademik personelimize teşekkürlerimi sunuyorum.”

Üniversitelerimizin Konu Kategorilerine Göre Yayın Performansı İncelendi

Çalışmada incelenen yayın türleri makale (article), inceleme/derleme (review) ve not (note) şeklinde. Türkiye adresli yayınların yaklaşık %91’lik kısmı ise Devlet ve Vakıf Üniversiteleri ile Kara, Deniz, Hava Harp Okulları tarafından üretilmiş.

Yapılan çalışmalar konu kategorilerine ayrılarak ele alınıp 8 ana bilim dalı altında 250 farklı başlıkta incelendi. Türkiye toplam bilimsel yayın sayısının %30.42’sini Temel Bilimler dallarına ait yayınlar oluşturuyor. Temel Bilimlerin Türkiye yayın sayısına sağladığı katkı 66.456 yayın. Bu alanda en çok yayının Çevre Bilimleri bilim dalında yapıldığı ve bu bilim dalında en çok yayın üreten üniversitelerin İTÜ (%9.20), İstanbul Üniversitesi (%5.19) ve Dokuz Eylül Üniversitesi (%5.13) olduğu görülüyor.

Türkiye adresli bilimsel yayınlar içinde Temel Bilimler dallarında en çok yayının Çevre Bilimleri (7.628) dalında olduğu, daha sonra ise Kimya, Ortak Disiplinler (5.358), Matematik, Uygulamalı (5.309) ve Fizikokimya (5.195) bilim dalları olduğu görülüyor. Etki değerine göre bakıldığında ise, Evrim Biyolojisi (13.22) bilim dalı ilk sırada yer alırken, daha sonra ise Fizik, Nükleer (13.06) ve Kimya, Uygulamalı (12,67) bilim dalları şeklinde devam ediyor.

Temel Bilimler dallarında dünya etki ortalaması üzerinde olan bilim dalları ise, Fizik, Nükleer, Kimya, Uygulamalı, Termodinamik, Mekanik, İnstrmentasyon, Su Kaynakları ve Taşınım olduğu görülüyor.

 

İÜ Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü