“Eleştirel Medya Çalışmaları” Medya Büyüsünü Sorguluyor

AJANS ÜNİVERSİTE- Elif SAATÇIOĞLU

İÜ İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Meltem Bostancı’nın editörlüğünü yaptığı “Eleştirel Medya Çalışmaları” adlı derleme kitap İletişim dünyasının önemli akademisyenlerinin makalelerini bir araya topluyor. İçerisinde İÜ İletişim Fakültesi öğretim üyelerinden Prof. Dr. Suat Gezgin, Prof. Dr. Murat Özgen, Prof. Dr. Emine Yavaşgel ve Doç. Dr. Meltem Bostancı’nın da makalelerinin bulunduğu “Eleştirel Medya Çalışmaları” adlı eser, eleştirel iletişim çalışmaları hakkında araştırma yapan kimseler için yararlı bir kaynak halini alıyor.

Anahtar Kitaplar Yayınevi tarafından Mart 2016’da piyasaya sürülen “Eleştirel Medya Çalışmaları” kitabında medya alanında yaşanan farklı gelişmeleri eleştirel perspektiften gözlemleyen 12 ayrı makale bulunmakta.

“Eleştirel Medya Çalışmaları” ağırlıklı olarak 1980’li yıllardan günümüze kadar yaşanan olumsuzlukların başta medya olmak üzere toplumsal ve sosyokültürel yansımalarını okuyucularına sunuyor. Ayrıca kitap, kitleleri peşinden götürme gücüne sahip olan medya olgusunun tahrip olmuşluğunun altını çizerken artık medya tarafından aktarılan enformasyonun direkt olarak kabul edilmek yerine sorgulayıcı bir bakış açısıyla inceleme zorunluluğunun altını çiziyor.

DSC_0197

Eser Medyanın Yarattığı Toplumsal Tahribatı Anlamaya Çalışıyor

Doç. Dr. Meltem Bostancı, medyanın kitleler üzerinde etkisini “büyü”ye benzetiyor ve bu bağlamda bireylerin bu büyülü atmosferin etkisine kapılıp kendilerine ne izletildiğini bilmeden tahrip olmuş enformasyona maruz kaldığını kaydediyor. “Eleştirel Medya Çalışmaları” adlı eserin bu konuyu ele alışı hakkında, “Eleştirel Medya Çalışmaları adlı eserimizi, bu büyünün etkisinde kalmadan, yarattığı tahribatı ve bu tahribatın toplumsal etkilerini anlamaya ve açıklamaya çalışmanın bir ürünü olarak değerlendirmek mümkün” ifadelerini kullandı.

Medyayı kendi içinde eleştirmek konusuna yeni bir ışık niteliğinde olan “Eleştirel Medya Çalışmaları” adlı eser, medyanın kuralsızlık, başkalaşma, gerçeklikten yoksunluk ve yol açtığı toplumsal tahribat gibi büyük sorunlarını bütün gerçekliği ve yanlış aktarıma açık kapı bırakmayan bilimsel bir dille okuyucularının beğenisine sunuyor.