Eflatun İÜ İletişim Fakültesi’ne Konuk Oldu

AJANS ÜNİVERSİTE – Halil SAÇ

Asıl adı Oğuz Kaan Özdemir olan Müzisyen Eflatun, Prof. Dr. Pınar Eraslan Yayınoğlu’nun Medyada Yönetim ve Organizasyon dersine konuk oldu. İlk olarak müziğin insan üzerindeki etkisine değinen Eflatun, ses fiziği üzerine bilgiler verip müzik kalıplarını anlattı.

Film müziği siparişlerine değinen Eflatun, “Bizlere verilen film müziği siparişlerinin, izleyicinin başka bir işle meşgulken müziği duyduğu anda elindeki işi bırakıp ekrana odaklanacak nitelikte olması isteniyor” dedi.

Müzisyenlerin aktif bir şekilde sosyal medyadan yararlandığını ifade eden Eflatun “Günümüzde bir sanatçının sosyal medya hesaplarında ne kadar takipçisi olduğu önem arz etmekte. Sosyal medyanın bu denli önemli hale gelmesi, kendini eserlerine yoğunlaştırmak isteyen müzisyenlerin karşısında bir ikilem olarak var oluyor. Bu yüzden, sosyal medya danışmanlığı, sosyal medya uzmanlığı gibi yeni meslekler ortaya çıkıyor” dedi.

Eflatun, konuşmasının devamında “müzik endüstrisi ile medya endüstrisi arasındaki ilişki” konusuna değindi. Yoğun bir çalışma dönemi sonrası ortaya çıkan müzik eserlerinin dinleyiciye ulaşmasında medyanın neyi sunmak istediğinin belirleyici ve etkili olduğunu belirtip, müzik eserlerinin öncelikli olarak radyolarda, ardından öteki kitle iletişim araçlarında yayınlanmasını tercih ettiklerini söyledi.