Dünyanın Kadın Belediye Başkanları Avcılar’da Buluştu

AJANS ÜNİVERSİTE
Avcılar Belediyesi’nin dünyadaki kadın belediye başkanlarını ilk kez bir araya getirdiği, “Uluslararası Kadın Belediye Başkanları Zirvesi”nde, seslerini duyuran etkin ve başarılı kadın başkanlar, cinsiyet eşitliği konusuna ve kadına yönelik şiddete dikkat çekti.
Avcılar Belediye Başkanı Handan Toprak Benli’nin önderliğinde İstanbul Üniversitesi Avcılar Kampüsü’nde, ilk olma özelliği taşıyan “Uluslararası Kadın Belediye Başkanları Zirvesi” 12 ülkeden kadın belediye başkanları ile kadın siyasetçileri bir araya getirdi. Zirvede ‘Şehirde Kadınlar Var’, ‘Şehirleri yeniden şekillendirmek- kadın eli’, ‘Kadınlar aracılığıyla toplumu yeniden şekillendirmek’ ile ‘Barış ve Kadın’ ana başlıkları altında gerçekleşen 4 oturumda belediye başkanları deneyim ve birikimlerini paylaşıldı.

Kadın Olarak Seçiyor ve Seçiliyorsak Bunu Atatürk’e Borçluyuz
Zirvenin açılış konuşmasını yapan Avcılar Belediye Başkanı Dr. Handan Toprak Benli ‘modern demokratik ve laik Türkiye Cumhuriyeti’nin kadın bir belediye başkanı olarak, 1934 yılında kadına seçme ve seçilme hakkını kazandıran Mustafa Kemal Atatürk’ü saygı, sevgi ve şükranla anıyorum. Eğer ben ve ülkemin diğer kadınları düşüncelerimizin özgürce ifade edebiliyorsak, seçiyor ve seçiliyorsak bunu Atatürk’e borçluyuz. O, ‘yeryüzünde ne varsa, kadının eseridir’ diyerek kadar kadına verdiği değer ve önemi belirtmiştir.’ dedi.
Günümüzde cinsiyet eşitliği ile hak ve özgürlükler konusunda istenilen düzeye gelinemediğini belirten Benli; “Son yaşadığımız Özgecan Aslan cinayetinin üzerinden çok kısa bir süre geçti. Kadına şiddet, kadın cinayetleri, kadının sosyal alanda kendisini ifade etmesi ve kendisine bir yer bulması hala çok önemli bir sorun. Bugün burada toplandık, çünkü biz cinsiyet eşitliği temellerinde kadını özgürleştiren, ekonomik ve sosyal hayata katan, kadına yönelik şiddete dair projelerimizi göreve geldiğimiz bir yıl içerisinde yaptık. Şimdi de kadın konusunda dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen önemli kadın belediye başkanlarımızın neler yaptıklarını, seçilmiş kadınlar olarak işlerimizi, deneyimlerimizi ve düşüncelerimizi birbirimizle ve kamuoyuyla paylaşıyoruz’ diye konuştu.

Dünyanın Kadınların Yapacağı Değişime İhtiyacı Var
Birleşmiş Milletler Avrupa ve Orta Asya Bölge Ofisi Direktörü, Türkiye Temsilcisi İngiblorg Solrun Gisladottir ise cinsiyet eşitliğinin önemine değindi. Gissladottir, yaptığı konuşmada “Son yıllarda cinsiyet eşitliği konusunda gelişmeler yaşansa da bugün hala cinsiyet eşitliği konusunda ayrımların olduğunu görüyoruz. Burada en önemli görev, yönetici konumunda olan biz kadınlara düşüyor. Kadınlar olarak kendi yerel toplumumuzda daha fazla eşitlikçi bir çalışma başlatmak zorundayız. Kadınların şiddetten uzak katılımcı ve eşit bir şekilde yaşamasının, yoksulluğun önlenmesi için en temel çalışmadan birisidir. Eşitlik olmazsa yoksulluğu ve mutluluğu yakalayamazsınız. Bu konu evrensel bir konudur. Yerel belediyeler merkezi hükümetle beraber çalışarak, kadın güvenliği ve cinsiyet eşitliği konularında ortak projeler yapmaları gerekmektedir. Değişimi siz yapacaksınız bu değişime dünyanın çok büyük ihtiyacı var. ‘ dedi.

Şehirleri Partalacak Olan Kişiler Kadınlardır
Birleşmiş Milletler Avrupa ve Orta Asya Bölge Ofisi Direktörü, Türkiye Temsilcisi İngiblorg Solrun Gisladottir’in başkanlık yaptığı birinci oturumda “Şehirde Kadın Var” konusu işlendi.

Kosova’nın tek belediye başkanı olduğunu belirten oturumun ilk konuşmacısı Mimoza Kusari-Lila, “Erkeklerin egemen olduğu bir siyasette, kadınların da yer bulması gerekir. Kadınlar bulunduğu yeri yönetebilir ve daha güzel bir şehir yaratabilirler” dedi.

Bir kadın belediye başkanı olarak seçilmesinin, değişimin kendisi olduğunu belirten birinci oturumun ikinci konuşmacısı Hindistan Soda Belediye Başkanı Chhavi Rajavat; “Cinsiyet eşitliği konusunda sadece konuşmakla kalmamalıyız, harekete geçmeliyiz. Kadınla erkeğin eşit olduğu toplumu oluşturmayı hedeflemeliyiz. İtilmiş arka planda kalan kadınlarımızı sosyal ve ekonomik topluma kazandırarak, kadınlarımızın saygı görmelerini sağlamalıyız. Kadının güçlendirilmesi aynı zamanda sevgi huzur ve barış demektir. Kadınlar evleri yuva yapan ve parlatan kişilerdir. Şehirleri de parlatacak olan kişiler kadınlardır” şeklinde konuştu.

Birinci oturumun son konuşmacısı olan İtalya’dan Avrupa Konseyi Kongre Başkan Yardımcısı ve aynı zamanda Pedaso Belediye Başkanı Barbara Toce, kadınların çevrenin ve şehrin gelişiminde önemli rol oynadıklarını belirterek; “Dünyanın birçok ülkesinde yöneticilerin büyük bir çoğunluğunun erkek olduğunu görüyoruz. Kadın figürü erkeklere göre daha az temsil ediliyor. Son yıllarda bu anlamda bir artış olsa da, kadınlara eşitlik sağlanması konusunda hala gerideyiz. Siyasi mercilerin kadınların siyasete katılımlarını artırabilmeleri ve gelişebilmeleri için bu yönde karar vermeleri gerekiyor. Halklar arasında farkındalığı artırarak kadınlar arasında dayanışmayı sağlayabiliriz” dedi.

uluslararası kadın belediye başkanları zirvesi (22)

Kadınları Eğitirseniz Toplumu Eğitmiş Olursunuz

Uluslararası Kadın Belediye Başkanları Zirvesi’nde ikinci oturumda Avrupa Sosyalist Parti Kadın Başkanı Zita Gurmai başkanlığında “Şehirleri Yeniden Şekillendirmek-Kadının Eli” konusu ele alındı.
Oturum Başkanı Gurmai yaptığı konuşmasında, şehirlerin tekrar şekillendirilmesi, cinsiyet bağlamında değerlendirilmesi gerektiğini belirterek; toplumlarda kadın-erkek arasında bir eşitliğin olmadığını, kadınların karar verme konusunda zorluklar yaşadığını ve kadınların önünde engeller ve bariyerler olduğunu söyledi.
Başkan Gurmai kadınların yaşadıkları sıkıntıları örneklerle anlatarak, kadınların bu konuda, birlikte hareket etmeleri gerektiğini ifade ederek, “Lütfen dayanışmamızı güçlendirelim, kadınları eğitirseniz bütün toplumu eğitmiş olursunuz” dedi.

Yunanistan’dan Kavala Belediye Başkanı Dimitri Tsanaka, kadın belediye başkanlarının erkeklere oranla daha başarılı olduğunu belirterek; kadınların uluslararası alanda daha çok bilgi ve birikimlerini paylaşmaları gerektiğini söyledi. Başkan Kavala, ayrıca 2016 yılında Uluslararası Kadın Belediye Başkanları Zirvesi’nin kendi şehrinde yapılmasını istedi.

Oturumda Fransa’dan Strasburg Belediye Başkan Yardımcısı Nawel Refik-Elmrini yaptığı konuşmasında dünyanın birçok noktasında kadınların şiddet gördüğünü belirterek, hiçbir kadının dini, ırkı, gelenekler sebebiyle taşlanmayı, şiddete maruz kalmayı, temel hak ve hürriyetlerinin kısıtlanmasını hak etmediğini söyledi.

uluslararası kadın belediye başkanları zirvesi (25)
Kadınların ne pahasına olursa olsun haklarını korumak için mücadele etmesi gerektiğini belirten Rafik-Elmrini bir toplumun medeniyet durumunu gösteren durumun kadın erkek eşitliği olduğunu ifade etti.
Oturumun son konuşmasını gerçekleştiren İzmir Urla Belediye Başkanı Sibel Uyar ise, yerel kamu politikalarının cinsiyet eşitliğine yönelik kararları alıp biran önce uygulaması gerektiğini belirterek, kadın ve gençlere yönelik yapmış oldukları çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

Kadınların Yönettiği Bir Dünya Daha Güzel Olur

Zirvede üçüncü oturumda Mardin Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Februniye Akyol başkanlığında “Kadınlar Aracılığıyla toplumu yeniden şekillendirmek” konusu işlendi. Oturum Başkanı Akyol, yaptığı konuşmada, yaşadıkları coğrafyada kadınların yaşadığı sıkıntıları dile getirdi.

Oturumda Bulgaristan’dan Dobriç Belediye Başkanı Detelina Nikolava, kadın belediye başkanının her zaman yüreğini ortaya koyarak çalıştığını belirterek; belediye olarak kadın ve çocuklara yönelik yaptığı çalışmalardan bahsetti ve zirvenin geleneksel bir hale getirilmesini önerdi.
Oturumda konuşan Makedonya’dan Tetova Belediye Başkan Yardımcısı Drita Abdiu Halili, cinsiyet eşitliğinin tartışılabilmesi için öncelikle kadın varlığına ihtiyaç olduğunu belirtti. Başkan Halili, “Yönetimlerin toplumun ihtiyaçlarını bilen onların ihtiyaçlarına çözüm bulabilecek kadın yöneticilerden oluşmasını istiyoruz. Kadın belediye başkanları dünyayı yönetirse eminim ki dünya daha güzel olacaktır” dedi.

Oturum son konuşmasını yapan CHP Avrupa Birliği Temsilcisi Kader Sevinç 21. Yüzyılda hala kadın-erkek eşitliğinin tartışılmasının üzücü olduğunu belirterek; cinsiyet eşitliği konusuna demokratik toplumların daha fazla önem vermesi gerektiğini söyledi. Sevinç ayrıca, toplumların yaralarını saracak ve şifa olacak kişilerin kadınlar olduğunu belirtti.

Türkü Yakanlar Yasa Yapanlardan Daha Güçlüdür

“Barış ve Kadın” konusu zirvenin dördüncü ve son oturumunda Ankara Milletvekili ve aynı zamanda Avrupa Konseyi Eşitlik ve Ayrımcılıkla Mücadele Komisyonu Başkanı Gülsün Bilgehan başkanlığında gerçekleşti. Bilgehan oturum öncesi yaptığı konuşmada, dünyanın büyük çoğunluğunda kadınların yaşadığı sorunların birbirine benzediğini, siyasi, geleneksel ve kültürel sorunlar yaşandığını belirterek, kriz ve savaşların kurbanlarının kadınlar olduğunu söyledi.
Oturumda konuşan Filistin’den Beytül Lehem Belediye Başkanı Vera George Mousa Baboun, Filistinli bir kadın olarak kadın ve barış konusunda konuşmanın kendisi için zor olduğunu belirterek; “Kadınlar olarak biz barış müzakerelerine katılmalıyız ve çözüm süreçlerinde yer alarak barış yollarını erkeklerle birlikte aramalıyız. Bize bu hak verilmezse biz çözüm süreçlerinde yer alamazsak dünyada hiçbir zaman barış olmayacaktır. Kadınlar savaşların ortak mağdurudurlar. Barışın olmadığı yerde kadınlar çok daha zorlu görevlerle karşı karşıya kalırlar” ifadelerini kullandı.
Oturumda kadının sosyal ve ekonomik hayatta bulunduğu konumu değerlendiren Polanya Warşova-Ochata Belediye Başkanı Katerina Legeiewicz, “Önemli olan güçlü olmak değil gücünü dünyada barış için kadınların sorunları için kullanmaktır” dedi.

Barış olmazsa yaşam durur diyen Yazar ve Sendikacı Yaşar Seyman barış ve kadının uğruna yaşamlar adanan çok önemli iki sözcük olduğunu belirterek; “Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ‘Yurtta Barış Dünyada Barış Diyor’. Atamızın gösterdiği büyük hedefe sadece kadınlarımızın gerçekleştireceğine inanıyorum. Barış dil ve sevgiyle örülür ve bunu gerçekten inananlar yapabilir, bunlarda kadınlarımızdır. Türkü yakanlar, yasaları yapanlardan güçlüdür” şeklinde konuştu.
Zirvenin son konuşmasını yapan Amasya Gümüşhacıköy Belediye Başkanı Zehra Özyol dünyada barışı kadınların sağlayabileceğini belirterek, dünyanın hiçbir noktasında kadınların şiddete, tacize tecavüze maruz kalmamasını istedi.
Zirve oturumların tamamlanmasının ardından Avcılar Belediye Başkanı Dr. Handan Toprak Benli’nin teşekkür konuşması ile son buldu.

20 Dilde Müzik Ziyafeti
Zirvenin ardından konuk ülkelerin sanatçıları, kendi dillerinde eşsiz bir müzik ziyafeti sundular. İstanbul Üniversitesi Avcılar Kampüsü Spor Salonu’nda sat 19:00’da başlayan konser öncesi, “Uluslar arası Kadın Belediye Başkanları Zirvesi” için hazırlanan sonuç bildirgesi bütün katılımcı belediye başkanları tarafından imzalandı.

20 dilde müzik (14)
Avcılar Belediyesi Konservatuarının Binbir Çiçek Kadın Korusunun söylediği türkülerle başlayan konserde, konuk ülkelerin sanatçıları kendi dillerinde eşsiz bir müzik ziyafeti sundular. Gecenin finalinde Binbir Çiçek Kadın Korosuna Türkiye’nin 81 ilinden gelen genç kadınlar eşlik ederek yediden yetmişe herkes türkü söyledi.
Katılımcılar tarafından büyük beğeni izlenen konser, sonrası Binbir Çiçek Kadın Korosu ve yabancı sanatçılar ayakta alkışlandı.

20 dilde müzik (10)