Dünden Bugüne Batı Trakya Sempozyumu Devam Ediyor

AJANS ÜNİVERSİTE-Devrim ÇIRPAN

Batı Trakya’nın tarihi hakkında bilgiler verilen üçüncü oturumda Türkiye, Bulgaristan ve Yunanistan arasında yaşanan savaşlar ve anlaşmalardan bahsedildi. Karadeniz Teknik Üniversitesi’nden (KTÜ) Prof. Dr. Hikmet Öksüz’ün başkanlık yaptığı oturumda Sofya Üniversitesi’nden Prof. Dr. İvo Hristov, 21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü’nden Gözde Kılıç Yaşin ve İstanbul Üniversitesi’nden Dr. Nilüfer Erdem konuştu.

Prof. Dr. Hristov, “Batı Trakya’da Bulgar Varlığı” konusunda tarihi bilgiler verdi. Sevr Antlaşması’ndan sonra Yunanlılar’ın Batı ve Doğu Trakya’yı işgal ettiğini, bu gelişmelerden sonra Bulgar gençlerle Türk gençlerinin birleştiğini, Ali Fuad Bey döneminde Batı Trakya’da iki ordu arasında birleşmelerinin olduğunu belirtti.

Dr. Erdem, “20. yüzyılın başında Osmanlı toprağı olan Batı Trakya Yunanistan ve Bulgaristan’da talep bir ettiği bölgedir. Balkan savaşları döneminde bölge üzerinde büyük Bulgar ve Helen çatışması yaşandı” diyerek Yunan kaynaklarında sayısız habere yer verildiğini söyledi. Dr. Erdemayrıca, “Yunan Hükümeti Temsilcisi Harisiyos Vamvakas’ın Batı Trakya’da Bulgarların Etkisini Kırmaya ve Helenlerin Etkisini Artırmaya Yönelik Faaliyetleri (1919-1920)” hakkında bilgiler verdi.Vamvakas’ın Osmanlı Meclisi’ne giren bir milletvekili olduğunu ve Bulgarlarla mücadelede olan İstanbul örgütü mensubu olduğunu söyleyen Dr. Erdem, “Vamvakas, Bulgaristan’ın bölgedeki etkisini kırmak ve Helenlerin bölgedeki etkisini artırmaya yönelik girişimlerde bulundu” dedi.

21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü’nden Yaşin ise “Hukuki Çerçevede Batı Trakya’da Mütekabiliyet İlkesi” konusunda bilgiler verdi. Batı Trakya’da Bulgarlar ve Helenlerin durumunun en önemli belirleyici etkeninin Yunanlılar olduğunu belirtti.