Dilde Fikirde İşte Birlikteyiz Sempozyumu Oturumu Düzenlendi

AJANS ÜNİVERSİTE- Ozan ÖZEN

Fotoğraf- Betül YÜNCÜOĞLU, Şeyma Nur SALTAŞ
Oturum Başkanlığını Prof. Dr. Cezmi Erarslan’ın yaptığı oturum, Prof. Dr. Tahsin Görgün, Prof. Dr. Kazım Yetiş, Prof. Dr. Ali Osman Gündoğan, Doç. Dr. Süleyman Dönmez’in katılımıyla yapıldı.
Oturumda Prof. Dr. Kazım Yetiş İsmail Gaspıralı’yı Dilde, Düşüncede, İşte Birlik Fikrine Getiren Şartlar ve İhtiyaçlar adlı konuşmasında Gaspıralı İsmail Bey’in Türk dünyasının birliğindeki öneminden bahsetti ve sözlerini şu şekilde sürdürdü: “ Dilde, dinde, fikirde birlik sağlamıştır. Gaspıralı İsmail Bey birçok eser yazmaya çalışırken bunlar yarım kalmıştır. Gaspıralı’nın önem verdiği nokta fikir konusunda birleşmedir. Bundan sonra dil birliğini kurmak ve toptan kalkınmayı sağlamaktır. Evet, Gaspıralı’nın isteği dilde ve düşüncede birleşme sağlamaktır. Bunu sağladığımız zaman gelişme kendiliğinden gelecektir. Gaspıralı’nın sözlerinin uygulanacağı zaman günümüz siyasi, düşünsel, iletişimsel zamanıdır.”

DSC_0327
Prof. Dr. Yetiş’ten sonra konuşma yapan Prof. Dr. Tahsin Görgün ise 21. Yüzyılda Bir Türk Dünyasından Bahsetmek (Geçen Yüzyıl İçinde Türk Dünyası Nereden Nereye Geldi?) adlı konuşmasında 21. Yüzyılda Türk dünyasının konumundan ve öneminden bahsetti ve “Türk dünyası denince akla gelen olgu Türkçedir. Kültürel boyut ve siyasi boyut birbirinden ayrılması gereken olgulardır.Gaspıralı zamanında edebiyatı halkın anlamadığını söylüyordu” dedi.