Çok Yönlü Bir Tedavi: Psikodrama

AJANS ÜNİVERSİTE-Efe ALTAY

Psikodramada, grup üyelerine göre belirlenen terapi konusu, her seansta değişiklik gösterebilmektedir. Konuyu, grup üyesi bir kişinin yaşadığı sorunlar şekillendirebileceği gibiseçilen herhangi bir konu üzerinden de terapigerçekleştirilebilmektedir. Psikodrama terapisi,ısınma, eylem ve paylaşım olmak üzere üç ana bölümden oluşmaktadır: Isınma, uzman yöneticinin belirlediği şekilde grupta spontan davranışın ortaya çıkmasını sağlamak amacıyla yapılır. Eylem kısmında, kişi, içinde yaşadığı türlü durumları dışa yansıtır. Uzmanlar tarafından grubun bütünleşme süreci olarak tanımlanan paylaşım kısmında ise grup üyeleri,terapi sürecindeki eylem bölümünden sonra hissettiklerini, duyduklarını ve gördüklerini paylaşırlar.

İÜ Edebiyat Fakültesi Psikoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gül Şendil, J.L. Moreno’nun büyük bir teorisiyle şekillendiğini belirttiğipsikodramanın, ruh dünyasının eyleme dönüşmüş hâli olarak tanımlanabileceğini söyledi, sözlerini şöyle sürdürdü: “Moreno bize ‘Yarına kim sağ kalacak?’ sorusunu sorarken cevabını da vermiş aslında. İnsan ilişkilerinde bir şekilde iyi olanların ve daha iyi olmaya çalışanların yarına sağ kalacaklarını söylemiş. Psikodrama, insanların yarına sağ kalmalarını sağlayacak bir tekniktir. Tamamen insan ilişkileri üzerine odaklanır, kişinin kendisini tanımasını, anlamasını sağlar.”

“Empati PsikodramadaGelişir”
Terapi sırasında tekniklerin çok önemli ve iyileştiriciolduğunu belirten Prof. Dr. Şendil,konu ile ilgili olarak şunları söyledi: “Rol değiştirme, eşleme, aynalama vb. teknikler kullanılır. Aynalama özellikle çok önemlidir. Yaşadığı zorluğu ya da sorunu anlatan birey sahneye dışarıdan bakar ve diğer grup üyeleri bu zorluğu ya da sorunu sahnelerler. Rol değiştirme tedavi edici ve önemli tekniklerden bir tanesidir. Kişiler arası ilişkilerdeempati kavramı vardır. Babasıyla sorun yaşayan bir kızı düşünelim. Kendi rolünden babasının rolüne geçer ve babasının rolünde hem babayı oynar hem de aslında babasının rolünden kendisine bakar. Empati psikodramada gelişen bir şeydir. Süreç için gerçekten çok önemlidir. Gerçekten eğitim ve pratikle olacak bir şey. Tamamiyle kendini arkaya atmak ve ‘o’ olabilmek.”

Psikodramanın eğitim amaçlı kullanılabileceğini de belirten Prof. Dr. Şendil, anneler ile yaptığı bir psikodrama grubu için şunları söyledi: “Annelerin, çocuklarını yetiştirme tutumlarını yaşayarak görmelerini sağlamak amacıyla bu şekilde bir grup yaptık. Anneler bunun çok faydasını gördüler; çünkü rol değiştirme tekniği ile çocuklarınınrolüne girip hem kendilerini gördüler hem de çocuklarına karşı empati yaptılar. Dolayısıyla çok faydalandılar.”

Prof. Dr. Şendil, psikodramanın sadece psikozlu hastalarda kullanılacağına dair bir kural olmadığını belirterek bu terapinin kişiye her açıdan faydasının büyük olduğunu söyledi ve sözlerini şöyle tamamladı: “Birincisi, her grup terapisinde katarsis sağlanır ve bireyler duygu ve düşüncelerini boşaltırlar. Yine bu terapinin özelliklerinden biri sayesinde birey yalnız olmadığını fark eder. Diğer insanların sorunları da gruba geldiği için içgörü ve değişiklik yapmaya zemin oluşturulur.”