Çok Katlı Siteler Yaşlı Sağlığını Tehdit Ediyor

AJANS ÜNİVERSİTE

Prof. Dr. Akgül, yaşlıların vakitlerinin büyük bir kısmını evlerinde geçirdiklerini ve bu nedenle sıklıkla ev kazalarının yaşandığını belirterek, yaşlının bulunduğu ortam ve çevrenin düzenlenmesi gerektiğini ve bu amaç doğrultusunda özellikle kamu, özel sektör, merkez ve yerel yönetimlere önemli işler düştüğünün altını çizdi. Yaşlı kişilerin sağlık merkezlerine gelme nedenlerinin başında “düşme”nin geldiğini belirten Prof. Dr. Akgül, bunların ev kazaları olarak değerlendirildiğini belirterek aynı zamanda birçok hastalığın da sebebi olduğunu kaydetti.Yaşlılık Bilimi olan Gerontoloji’nin amacının sağlıklı ve huzurlu bir yaşlılığı planlamak olduğunu belirten Prof. Dr. Akgül, yaşlılar için sadece biyolojik sağlığın değil ekonomik, sosyal, kültürel, hukuki, çevre, yerleşim, psikoloji gibi yaşlıların hem bireysel hem de toplumsal sağlıklı yaşam için gerekli olan tüm ihtiyaçların temini ve yönetilmesinin de hedeflendiğini söyledi.Yaşlılığın kronolojik, biyolojik, psikolojik ve sosyal olmak üzere pek çok boyutu olduğunu ve 65 yaş üzeri kişilerin Dünya Sağlık Örgütü tarafından yaşlı olarak kabul edildiğini söyleyen Prof. Dr. Akgül, yaşlılığın sadece kronolojik yaşlanma kavramı kapsamında değerlendirilmesinin eksik bir yaklaşım olduğunu belirterek biyolojik, psikolojik ve sosyal yaşlanma gibi diğer tanımların da dikkate alınmasının son derece önemli olduğunun altını çizdi.

Kaynak: İHA (15 Temmuz 2015)

İÜ Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

Fotoğraf Kaynak: Hürriyet