“Çocuktan Yaşlıya Hipertansiyon” Sempozyumu Gerçekleştirildi

Ajans ÜNİVERSİTE – Tuğçe AYÇİN, Mila KUBUR

İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Feray Savrun ve Sürekli Tıp Eğitim Komisyon Başkanı Prof. Dr. Şansın Tüzün’ün açılış konuşmasını yaptığı sempozyum, Prof. Dr. Barış İlerigelen’in hipertansiyonu tanımlamasıyla başladı. Hipertansiyonu en genel anlamıyla yüksek kan basıncı olarak açıklayan Prof. Dr. İlerigelen, öncelikle bu durumun bir hastalık olarak düşünülmemesi gerektiğini ifade etti. Prof. Dr. İlerigelen, her üç kişiden birinde gözlemlenebilen hipertansiyonda kan basıncı değerlerinin doğru yorumlanabilmesi için hastanın pozisyonun, ölçüm aletinin ve sonuçların kaydının önemini vurguladı.

Ölçüm şekillerini ev ve ofis ölçümü biçiminde sınıflayan Prof. Dr. İlerigelen, ‘’Evde yapılan ölçümler ofis ölçümlerine göre daha üstündür. Bu noktada hastanın hekime gelirken kan basıncı ölçüm aletini yanında getirmesi önemlidir’’ dedi. Sunumuna istatistiksel verilerle devam eden Prof. Dr. İlerigelen, erişkinlerde hipertansiyon sonuçlarını 2003 ve 2012 yıllarında yapılan çalışmalara göre yorumladı. Aradan geçen 9 yıllık sürede elde edilen verilerin olumlu bir seyir içerisinde olduğunu dile getirdi. Patent 1 ve Patent 2 adı verilen çalışmaların Avrupa standart ölçümlerine göre yapıldığını aktaran Prof. Dr. İlerigelen ‘’Sonuçlarda elde edilen sayısal veriler  küsuratlarıyla aktarılmalı, yuvarlanmamalı’’ şeklinde konuştu. Medyanın bu konuda nasıl bir tavır takınması gerektiğine de değinen Prof. Dr. İlerigelen, “Hipertansiyon konusu ne abartılmalı ne de küçümsenmeli. Bilgi ve tanımlamalar sağlıklı şekilde yapılmalı” diyerek herkesin kendine göre yorumlama yapmaması gerektiğini kaydetti.

barış ilerigelen

 

Primer Hipertansiyon Tüm Nedenlerden Bağımsız Ortaya Çıkabilir

Primer (esansiyel) hipertansiyon hakkında konuşan Doç. Dr. Barış İkitimur, bu hipertansiyon çeşidini “Kan basıncının başka bir sağlık sorununa bağlı olmadan oluşmasıdır” şeklinde tanımladı. Primer hipertansiyonun tüm nedenlerden bağımsız olarak kan basıncının yükselmesine neden olduğunu kaydeden Doç. Dr. İkitimur, hipertansiyonun nedenleri  hakkında bilgi verdi. “Primer hipertansiyonun tedavisinde yaşam tarzında, beslenme şeklinde değişiklik yapmak ve ilaç kullanmak etkilidir” diyerek tedavi yöntemleri hakkında konuştu.

barış ikitimur

Gebelikte Hipertansiyon

Gebelikte hipertansiyon konusunu ele alan Prof. Dr. Mehmet Rıza Altıparmak, oluşabilecek fizyolojik değişimlerle birlikte 4 tip hipertansif bozukluğu açıkladı. Bu bozuklukları ‘’Kronik hipertansiyon, preeklampsi, kronikhipertansiyon zemininde preeklampsi gelişmesi ve gestasyonel hipertansiyon şeklinde kategoriler mevcuttur’’ diyerek aktaran Prof. Dr. Altıparmak, gebelerde hipertansiyona bağlı gelişebilecek komplikasyonları ortaya koydu. Tedavi ile ilgili bilgi veren Prof. Dr. Altıparmak, gebelikte kaçınılması gereken ilaçlar hakkında da bilgi verdi. Hipertansiyonun seyir ve şiddetine etki edebilen yaşam tarzı ile ilgili faktörlere dikkat çeken Prof. Dr. Altıparmak, beslenme alışkanlığından sigara kullanımına kadar birçok etkeni sıraladı. ‘’Toplumda sık görüldüğü, komplikasyonları öldürücü olduğu ve tedavisi güç olduğu için hipertansiyon konusu yüksek önem arz etmektedir’’ diye konuşan Prof. Dr. Altıparmak konuşmasını yaşlıda hipertansiyon olgusunu açıklayarak sonlandırdı.

mehmet rıza altıparmak

 

Çocuklarda Cinsiyet, Yaş ve Boya Uygun Muayene Önemli

Prof. Dr. Funda Öztunç “Çocuklarda Hipertansiyon” adlı sunumunu yaparken, hipertansiyonun çocuk yaş grubunda sıklıkla gözlemlenebilen bir durum olduğunu söyledi. Hipertansiyonun çocuklar için uzun vadede risk vadettiğini aktarırken “Bu noktada check-up ve muayenelerde tansiyon ölçümü çok önemli” ifadelerine yer verdi. Prof. Dr. Öztunç, çocuklarda hipertansiyon tanısında cinsiyet, yaş ve boya uygun muayenenin gerekli olduğunu kaydederken, “Ergenlerde yetişkin kriterleri kullanılarak tespit ve sınıflama yapılmalıdır” şeklinde konuştu.

funda öztunç

“Çocuktan Yaşlıya Hipertansiyon” sempozyumu Prof. Dr. Zeki Öngen, Uz. Dr. Serkan Feyyaz Yalın ve Uz. Dr. Eser Durmaz’ın sunumlarıyla birlikte katılımcılara sertifikalarının verilmesiyle sona erdi.

DSC_0249