Bu Yıl Sırbistan’da Düzenlenen 6. IBAC Konferansı Başladı

AJANS ÜNİVERSİTE- Betül YÜNCÜOĞLU

Balkanların ve Balkan ülkelerinin ortak değerlerinin, kültürel zenginliklerinin, potansiyellerinin ve sorunlarının görüşülebildiği bir platform olan IBAC konferansları altı yıldır her sene farklı bir balkan ülkesinin başkentinde, başkentin en köklü ve büyük üniversitesinde düzenleniyor. İstanbul Üniversitesi ve ev sahipliği yapan üniversitenin iş birliği ile düzenlenen konferans şimdiye kadar birçok Balkan ülkesinde düzenlendi.

afis-s

Bu sene Belgrad’da düzenlenen konferansın konusu “Turkey and Serbia: Changing Political and Socio-Economic Dynamics in the Balkans”. Türkiye ve Sırbistan dışında Romanya, Avusturya, Almanya, Macaristan, Arnavutluk ve İngiltere gibi ülkelerden de önemli bilim insanlarının katıldığı konferansın konuları şu şekilde: Türkiye ve Sırbistan’ın Günümüzdeki Siyasi İlişkileri, Balkanlar’da Değişen Siyasi Dinamikleri, Tarih Boyunca Ekonomik ve Sosyo-Kültürel Gelişmeler, Balkanlar’daki Müslüman Topluluklar ve Türkiye ile İlişkileri.

İÜ Balkanlara Verdiği Önemi 6 Yıldır Düzenlediği IBAC Konferansları İle Gösteriyor

İÜ IBAC Başkanı Prof. Dr. Yeşil, konferanların Balkan ülkeleri ve Türkiye için oldukça önemli olduğuna dikkat çekti. Prof. Dr. Yeşil, “Balkanların geleceği konusunda geniş katılımlı bilimsel bir etkinliğin Türkiye ve Sırbistan gibi Balkanlar’da etkin iki ülkenin bilim kurumlarının işbirliğiyle düzenlenmesi bu konuya verilen önemin bir göstergesidir” dedi.

Bugün IBAC’in dünyada geniş bir coğrafyadan bilim insanının ilgi gösterdiği ve elde ettiği bilimsel verileri paylaştığı uluslararası bir etkinlik haline geldiğini ettiğini söyleyen Prof. Dr. Yeşil, “İÜ Tarih Bölümü ve Belgrad Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi’nin değerli öğretim üyelerinin yakın işbirliği ile şekillenen IBAC-Belgrad Konferansı öncelikle iki Üniversite arasındaki etkin bilimsel işbirliğinin bir ürünü olarak gelecekteki ortaklıkların önemli bir işareti olarak görülmelidir” şeklinde konuştu.

Önceki Yıllarda IBAC Konferansı

Önceki IBAC konferansları, “Balkanlar’da Bir Arada Var olmak” konusuyla Üsküp’te, “Dönüm Noktasında Balkanlar: Geçmişi Değerlendirmek, Günümüzü Okumak ve Geleceği Hayal Etmek” konusuyla Tiran’da, “Bosna ve Hersek: Ortak Bir Tarihte Balkanların Çok Kültürlü Atmosferi” konusuyla Saraybosna’da, “Türkiye ve Romanya: Balkanlardaki Tarihi Bağlar ve Gelecek İşbirlikleri” konusuyla Budapeşte’de ve “Geçmiş ve Gelecekte Balkanlar: Ortak Etkiler ve Etkileşimler” konusuyla Sofya’da düzenlendi.