Bosnia ve Herzegovina Common History and Multicultural Atmosphere in the Balkans Kitabı Yayınlandı

AJANS ÜNİVERSİTE

Editörlüğünü İÜ Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mahir Aydın ve İÜ Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Metin Ünver’in yaptığı kitapta beş Türkçe, otuz iki İngilizce olmak üzere toplam 37 makale yer alıyor. Makaleler Türkiye’nin yanı sıra Bosna-Hersek, Almanya, Arnavutluk, Makedonya, Sırbistan ve Yunanistan’ın değişik üniversitelerine mensup alanında uzman akademisyenler tarafından hazırlandı. Söz konusu çalışmalarda tarih, edebiyat, ekonomi, sinema, sosyoloji, uluslararası ilişkiler, milli kimlik inşası gibi konular etrafında Bosna-Hersek ele alındı. Kitapta ayrıca, genel olarak Balkanlar ve Kosova, Bulgaristan gibi müşahhas Balkan ülkelerinin değişik yönlerinin incelendiği çalışmalar da yer alıyor.

IBAC Konferanslarının dördüncüsü olarak Ekim 2014’te Romanya’nın Başkenti Bükreş’te Dünya’nın değişik ülkelerinden 60 bilim insanın katılımıyla gerçekleştirilmiş olan Turkey and Romania: Historical Ties and Future Collaborations in the Balkans adlı toplantıda sunulan bildiriler kısa bir süre içinde müstakil bir kitap olarak yayınlanacak. Bulgaristan’ın başkenti Sofya’da yapılması planlanan IBAC konferanslarının beşincisi için ise çalışmalar devam ediyor.

İÜ Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü