Borderline Kişilik Bozukluğu ve İntihar

AJANS ÜNİVERSİTE – Erkut KILIÇ

İÜ Fen Fakültesi Ord. Prof. Dr. Cemil Bilsel Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen ilk oturumda İÜ Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Doğan Şahin sunumunu gerçekleştirdi. ‘Borderline Kişilik Örgütlenmesi ve İntihar: Yaşamın Kıyısında Ölümle Dans’ başlıklı sunumunda Prof. Dr. Şahin Borderline Kişilik Bozukluğu hakkında bilgi verdi. Sunumunu sahne yerine öğrenciler arasında anlatarak gerçekleştiren Prof. Dr. Şahin Borderline kişilerin psikozun sınırında olduğunu söyledi. Prof. Dr. Şahin herkesin hayatında bir dönemde borderline durumda olduğunu ve bu durumdan nevrotik duruma geçenlerin iyi durumda olduklarını belirtti. Prof. Dr. Şahin “Çocuk doğduğunda annesini kendi uzantısı zanneder. Yaklaşık 6 aylık sürede bebeğin benliği geliştikçe annesinin kendisinden farklı biri olduğunu anlar” diye konuştu.

Kişinin kendisini dışarıdan gelen yansımalara göre iyi veya kötü hissettiğini dile getiren Prof. Dr. Şahin kişinin hem iyi hem kötü ayrımlarını iyi yapabilmesi halinde nevrotik, yapamazsa borderline ruh halinde olacağını söyledi. Gerçeği değerlendirme yetkisinin borderline kişilik bozukluğunda yeterli olmadığını belirten Prof. Dr. Şahin içsel uyaranlar ile dışsal uyaranları ayırt edilebilmesi gerektiğini ancak borderline kişilik bozukluğu olan kişilerin zaman zaman dış gerçekliğe uygun davranışlar sergilemediğini dile getirdi.

İntiharların Çoğunun Nedeni Bilinmiyor
Türkiye’de intihar oranlarının son 5 yılda yüzde 30 arttığını ve intiharın ölüm nedenleri arasında sekizinci sırada bulunduğunu söyleyen Prof. Dr. Şahin Yaş arttıkça intihar oranının da arttığını belirtti. Prof. Dr. Şahin erkeklerin kadınlardan 3 kat daha fazla intihar ettiğini ancak kadınların erkeklerden 5 kat daha fazla intihar girişiminde bulunduğunu dile getirdi. Türkiye’de en fazla intihar oranının Karaman en düşük intihar oranının da Gümüşhane’de olduğunu aktaran Prof. Dr. Şahin intihar edenlerin yüzde 53.8’inin neden intihar ettiğinin bilinmediğini sözlerine ekledi. Prof. Dr. Şahin kişiyi intihara sürükleyen şeyin iflas veya ayrılık gibi kötü olaylar değil o olaylar sonrası ortaya çıkan kişilik bozuklukları olduğunu söyledi.

DSC_0001

Borderline kişilerin ilkel savunma sistemleri olduğunu söyleyen Prof. Dr. Şahin önceden intihar girişiminde bulunan kişilerin intihar etme olasılıklarının daha fazla olduğunu belirtti. Evlilerin intihar riskinin daha fazla olduğunu dile getiren Prof. Dr. Şahin “Özellikle evli erkeklerin intihar etme ihtimalleri yüksektir. Evli kadınlarda da psikolojik rahatsızlık daha fazla görülür” diye konuştu.
Borderline kişilerde 3 düzey olduğunu belirten Prof. Dr. Şahin birinci düzeyde borderline kişilerin destekleyici bir nesne ile ilişki içerisinde olduklarını söyledi. Borderline kişi karşısındaki kişiyi elinde tutmak istediğini aktaran Prof. Dr. Şahin ikinci düzeyde ise borderline kişi için nesne kaybı tehdidinin söz konusu olduğunu belirtti. Prof. Dr. Şahin bu evredeki kişilerde öfke, panik ve kendine zarar verme gibi belirtiler görüldüğünü dile getirdi.

“Borderline kişilik bozukluğu bulunan kişiler aşırı manipülatiftir” diye konuşan Prof. Dr. Şahin sözlerine şöyle devam etti: “Manüpilasyonda kullanılan 2 silah vardır. Bunlar; karşısındaki insanı yetersiz hissettirmek ve suçlu hissettirmektir. Bu kişiler karşısındaki insanı yetersiz hissettirerek kontrol altına almaya çalışırç”

Genel çerçeveyi bozanların Borderline hastalar olduğunu belirten Prof. Dr. Şahin “3. düzeyde nesne yoktur. Nesneyle bağ kopmuştur. Bu durumda yapılması gereken hastayı hastaneye yatırmaktır” diyerek sözlerini sonlandırdı.