Biyo-Sağlık Bilişimi Yüksek Lisans Programı

 

AJANS ÜNİVERSİTE

 

Biyo-Sağlık Bilişimi Yüksek Lisans Programı (BioHc) İstanbul Üniversitesi ve Biohealth, Computing Erasmus Mundus (EM) Lisansüstü Program Konsorsiyumu’na üye üniversiteler arasında ortaklaşa yürütülen ve Genetik Ana Bilim Dalı bünyesinde verilen diploma programıdır.

 

Adayların yüksek lisans programına kabulü, İÜ Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği’nde bildirilen koşullara göre yapılmaktadır. EM kapsamındaki programa katılacak olan öğrencilerin ayrıca EM kabul şartlarını da sağlamaları gerekmektedir.

 

Programın amacı, yüksek lisans yapan öğrencinin bu program çerçevesinde bilgi birikimini esas alarak, yeni bilgilere erişme, edindiği bilgileri değerlendirme ve yorumlama yeteneğini kazanmasını sağlamaktır.

 

Öğrenme ve araştırma mükemmeliyeti amaçlayan program, tıp, biyoloji, diş hekimliği, veterinerlik, kimya, eczacılık, moleküler biyoloji ve genetik, mühendislik (bilgisayar, elektronik, biyomedikal, kimya, gıda, çevre, endüstri) ve matematik alanlarında Biyo-Sağlık ve Bilişim Yüksek Lisans programı için ön lisans eğitimini tamamlamış yüksek motivasyonlu öğrenciler aramaktadır.

 

Bu programda öğrenciye verilmek istenen eğitimin niteliği, sahip olduğu genel biyoloji bilgisinin üzerine bilgi eklemek, öğrenciyi kazandığı bu bilgilerle donanımlı, güçlü kılmaktır. Öğrenci bu programı tamamladığı zaman, rahatlıkla yeni bilgilere ulaşabilecek, edindiği bilgileri değerlendirebilmeye başlayacaktır. Doktora programına hazır olacak, doktora yapmayıp üniversite dışında çalışacaksa çalışacağı ilgili alanla programın örtüşmesi durumunda orada yararlı ve nitelikli olacaktır.

 

Çift Diploma Hakkı

 

Öğrenciler, İstanbul Üniversitesi yüksek lisans diplomasıyla mezun olacaklardır. Bunun yanı sıra, EM Programı’na kabul edilen ve EM Programı partner üniversitelerinden birisinde eğitimini başarıyla tamamlamış öğrenciler, ev sahibi üniversite tarafından imzalanmış çift diploma ve tüm partner üniversiteler tarafından imzalanmış orijinal diploma “Biyo-Sağlık Bilişimi Yüksek Mühendisi” ile ödüllendirileceklerdir.

 

BioHc’de bir yüksek lisans diploması, prestijli eğitim kurumlarında, araştırma kurumlarında, sağlık ve eczacılık enstitülerinin araştırma ve geliştirme merkezlerinde ya da politika oluşturma enstitülerinde hem klinik hem de yaşambilimleri alanında başarılı bir profesyonel araştırma kariyeri başlatmasında bir anahtar olacaktır. Uluslararası iş deneyimi ve dünya çapında profesyonel temaslar da artı olacaktır.

 

BioHc hakkında: http://biohealth-computing.org

Program şartları: http://biohealthcomputing.istanbul.edu.tr

İletişim: biohealthcomputing@gmail.com