Bir Kolon Dolgu Malzemesi ve Üretim Yöntemi Patenti Alındı

 

AJANS ÜNİVERSİTE

 

İÜ Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü Kimyasal Oşinografi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Nuray Balkıs, Anabilim Dalı Başkanı ve Yard. Doç. Dr. Abdullah Aksu’nun İTÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü Organik Kimya Ana Bilim Dalı öğretim üyeleri ile yaptığı ortak çalışma kapsamında “Bir Kolon Dolgu Malzemesi ve Üretim Yöntemi” başlıklı proje ile ulusal ve uluslararası patent başvurusu yapılmış ve kabul edilmiştir.

Bu buluş, en temel halinde melamin ve antrakinonun bir çözücü içerisinde çözülmesi, çözeltinin refluks işlemine tabi tutularak tepkimenin gerçekleştirilmesi, refluks sonrası elde edilen malzemenin yıkanması, yıkanan malzemenin dondurularak kurutulması adımlarını içeren; aromatik hidrokarbonların, alkoloidlerin, flava noidlerin ve pestisidlerin kromatografik analizlerinde kullanılan kolonların içerisine doldurulan, gözenekli yapısı sayesinde yüksek adsorpsiyon sağlayan bir kolon dolgu malzemesi ve üretim yöntemi ile ilgilidir. Bu sayede ülkemizin bu alanda dışa bağımlı olduğu bu kolon dolgu malzemelerinde, günümüzde kullanılanların yerine geçebilecek yeni bir adsorban elde edilmiştir.

 

Bir Kolon Dolgu Malzemesi ve Üretim Yöntemi Proje Ekibi: Prof. Dr. Nuray Balkıs, Prof. Dr. Yusuf Yağcı, Doç. Dr. Barış Kışkan, Yrd. Doç. Dr. Abdullah Aksu, Araş. Gör. Ömer Suat Taşkın. p