“Bilim Yolculuğu” Sempozyumu Gerçekleştirildi

AJANS ÜNİVERSİTE – Mehmet TOSUN

Programın açılış konuşmasını ASDETAE Müdürü Prof. Dr. Günnur Deniz, İÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bahaüddin Çolakoğlu ve İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak yaptı. Açılış sonrasında İstanbul Tıp Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı Programından Prof. Dr. Figen Gürdöl Yaşamın “İ” Hali konulu konuşmasında insanın doğuştan geleceğini oluşturamayacağını, bir insanın bilime kendini adayabilmesi için çok çalışması ve programlı olması gerektiğinin altını çizdi. Prof. Dr. Gürdöl, konuşmasına Nobel ödüllü kimyager Aziz Sancar, Robert Hoppenheimer ve İvan Pavlov’un hayatından örnekler verdi. İvan Pavlov’un “Kendini asla çok bilgili zannetme. Her zaman kendine cahilim diyebilme cesaretini göster” sözünü hayatımıza referans almamız gerektiğini ifade etti.

IMG_1388
Programın devamında Memorial Hastanesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Bölümü’nden Prof. Dr. Deniz İşcen, “Bilim ve Sanat” konulu konuşmasına bilimin genel tanımını yaparak “Başlıca deney, gözlem ve analiz yöntemlerini kullanarak oluşturulan sistemdir” dedi. Sanatın işlevine de değinen Prof. Dr. İşcen, sanatla bilimin bir araya gelmesinin en tipik örneğinin 3. İstanbul Tasarım Bienali’nde sergilenen objeler olduğunu belirtti.IMG_1412
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı Programından Prof. Dr. Berrak Yeğen, “Bilimde Cinsiyet” konulu konuşmasında bilim dünyasında cinsiyet eşitsizliğine değindi. Prof. Yeğen, 825 erkeğe karşı 49 kadının Nobel ödülünü almaya hak kazandığını ifade etti. Akademilerde AB ülkelerinde kadın araştırmacıların  yüzde 30, Türkiye’de ise yüzde 36 oranında olduğunu söyledi.

IMG_1429
Koç Üniversitesi Fizyoloji Anabilim Dalı Programından Prof. Dr. Mehmet Kaya, “Bilimsel Girişimcilik” konusuna değindi. Prof. Dr. Kaya, iyi bir araştırmacının girişimci ruha sahip genç akademisyenlerin niteliklerinin nasıl olması gerektiğini anlattı. Genç araştırmacıların amaç, hedef ve politikalar belirmesi ve sakin, sabırlı, sırlı, tutarlı, sorun çözme yaklaşımının olması gerektiğini aktardı.

IMG_1421
İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Programından Prof. Dr. Ahmet Gül, “Bilim ve Etik” üzerinde durdu. TDK’da geçen bilim ve etik kavramlarının tanımlarını söyledi. Prof. Dr. Gül, altyapının Türkiye’de var olduğunu ama düşünen, üretken insanların ve mentorların olmadığını bunun sonucunda da Türkiye’nin bilimsel gelişiminin gerilediğini ifade etti. Prof. Dr. Gül, akademik çalışmaların temelinde araştırma etiği bünyesindeki yöntem ve bilgi toplama unsurlarının olduğunu söyledi. Prof. Dr. Gül, araştırma tezlerinde kimden, nereden alıntı yapıldıysa o kişilere atıfta bulunulması gerektiğini ve atıf konusunun Türkiye’nin ilkokul ve ortaöğretim eğitim kurumlarından kaynaklanan bir sorun olduğunu dikkat çekti. Prof. Dr. Gül, konuşmasının nihayetinde Helsinki Tıp Bildirgesi’nde geçen yetkinlik, tanımlanmış ilaç, gönüllülük, mahremiyet, klinik yazılı bilgilendirme ve yapılan araştırmaların yayınlanmasının önemini belirtti.

Programın sonunda Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişim Anabilim Dalı’ndan Yrd. Doç. Dr. Mesut Akyol, “Bilim ve İstatistik” konusuna değindi. Yrd. Doç. Dr. Akyol, bilimde yöntemin en önemli unsur olduğunu ve bir konunun baştan ele alınamayacağını, bilimin biriken çalışmaların devamı ve kümülatif olduğunu söyledi. Yrd. Doç. Dr. Akyol, istatistik’in kökeninin “devlet bilimi” olduğunu, hayatın her alanında kullanıldığını ifade etti. Yrd. Doç. Akyol, tanımlayıcı, çıkarımsal istatistikten bahsetti.

IMG_1452