Balık Sağlığı Çalıştayı Düzenlendi

AJANS ÜNİVERSİTE – Neslihan KALKAN, Tuğçe AYÇİN

Çalıştay, İÜ Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sibel Özesen Çolak’ın açılış konuşmasıyla başladı. “İnsanlar gibi kurumlar da doğar, büyür ve olgunlaşırlar. Fakültelerimiz kurulduğunda bizler bu sürecin ilkleriydik” diye konuşan Doç. Dr. Çolak, fakültelerle birlikte kendilerinin de büyüyüp, gelişip sistemin paydaşları olarak çalışmaya başladıklarını ifade etti. “Daha iyi çalışabilmek için neler yapılabilir” sorusunun peşine düştüklerini kaydeden Doç. Dr. Çolak, “Diğer disiplinlerde olduğu gibi biz de kendi alanımızda potansiyelimizi birleştirme gayreti içerisindeyiz” dedi.

2

Doç. Dr. Çolak’ın ardından T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü Kaynak Yönetimi ve Balıkçılık Daire Başkanı Dr. Ramazan Çelebi söz aldı. “Bir meslek grubunun doğması, büyümesi ve olgunlaşması, köklerinden yeni kökler çıkarması o kadar da kısa zamanda tamamlanacak süreçler değildir” şeklinde konuşan Dr. Çelebi, bu süreçte inişlerin, çıkışların, eksikliklerin ve fazlalıkların da olacağını söyledi. Dr. Çelebi, su ürünleri yetiştiriciliğinde dünyanın bütün pazarlarına ürün satabilen tek sektör olma kabiliyetine sahip bir yapıda olduklarını da vurguladı.

3

Çalıştay, Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğal Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Av Yönetimi Daire Başkanlığı’ndan Cihangir Altun’un konuşmasıyla devam etti. “Bakanlığımız kuruluş kanunu gereği balık sağlığıyla en direkt şekilde ilgilenen bakanlıktır” diyen Altun, biyoçeşitliliğin korunması ve sürdürülebilir yönetim noktasında görevlerinin olduğunu belirtti. Bunun dışında, ilgili kanunla su ürünlerinin yönetimi, kullanımı ve işletilmesinin de Tarım Bakanlığı’nın uhdesinde olduğunu söylerken, “Biz de biyoçeşitliliğin korunması noktasında gerek su kaynakları gerek karasal biyoçeşitlilik kapsamında çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.

4

 

İlk Defa Böyle Bir Çalıştayda Bir Araya Geliyoruz

Etkinliğin devamında konuşma yapan İÜ Su Ürünleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Meriç Albay, balık sağlığı konusunda ilk defa böyle bir çalıştayın düzenlendiğini ifade etti. “Şu anda ülkemizde su ürünleri mühendisleri özellikle işin emek boyutunda varlar” diye konuşan Prof. Dr. Albay, içinde bulunduğumuz süreçte Tarım Bakanlığı’nda önemli gelişmeler olduğunu aktarırken, bakanlıktan beklentilerinin arttığını da sözlerine ekledi.

5

 

Üniversiteler Bilimin Üretildiği Mabetlerdir

İÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Halis Yunus Ersöz, balık sağlığı çalıştayı gibi bu tarz faaliyetlerin bilimsel bilginin üretilmesine zemin teşkil ettiğini belirtti. “Biz İstanbul Üniversitesi olarak sadece eğitim öğretim değil, üniversitenin temel fonksiyonu olan araştırmaları ve bilimsel bilgi üretilmesini de önemsiyoruz” ifadelerine yer veren Prof. Dr. Ersöz, bunu üniversitenin 1’inci misyonu haline getirmeyi amaçladıklarını söyledi. Prof. Dr. Ersöz, “Su Ürünleri Fakültesi de bizim bu araştırma odaklı üniversite olma yolundaki politikalarımızı etkin bir şekilde destekliyor” diyerek sözlerini tamamladı.

6