AUZEF Kendini Geliştiriyor

 

AJANS ÜNİVERSİTE

 

İÜ Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi’nin (AUZEF) akademik paydaşlarına yönelik organize edilen “Hizmet İçi Eğitim ve Gelişim Programı”, 15 Mart – 25 Mayıs tarihleri arasında İÜ Baltalimanı Sosyal Tesisleri’nde gerçekleştirildi

 

İÜ Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi’nin (AUZEF) akademik paydaşlarına yönelik organize edilen “Hizmet İçi Eğitim ve Gelişim Programı”, 15 Mart – 25 Mayıs tarihleri arasında İÜ Baltalimanı Sosyal Tesisleri’nde gerçekleştirildi.

Program, dünyada ve Türkiye’de değişen eğitim ihtiyaçları ve Y-nesline hitaben yürütülecek eğitim programlarının daha kaliteli sürdürülebilmesi için düzenlendi. Hafta sonları, iki gün boyunca, dokuz farklı grupla gerçekleştirilen eğitimlerde dört modülde yapıldı. “Hedef Kitle Odaklı Editörlük ve Etkili Sunum Hazırlama Teknikleri” modülünde Melih Arat ve Hakan Turgut, “Soru Hazırlama Teknikleri” modülünde Prof. Dr. Ata Tezbaşaran ve Öğr. Gör. Esin Tezbaşaran, “Kamera Karşısında Etkili Sunum Teknikleri” modülünde İnci Ertuğrul eğitmen olarak katılımcılar ile buluştu.

Alanında uzman eğitimciler, eğitim programı kapsamında İstanbul Üniversitesi’nin farklı bölümlerinden İÜ AUZEF için ders veren akademik personel ile, hedef kitle ve program hedeflerine uygun ders içeriği hazırlama, etkin sunum hazırlama, hedefe uyun ölçme ve değerlendirme yapma ve kamera önünde etkin ders anlatmaya ilişkin tecrübelerini paylaştılar.

Program, İÜ AUZEF Oryantasyonu Sunumu ile başladı. Sunumda dünyadaki açık öğretim ve uzaktan eğitim alanındaki gelişmeler, buna paralel İÜ AUZEF’te yürüyen süreç ve hedeflerle yönetim stratejisi anlatıldı. Eğitimlerde değişen eğitim-öğretim ve ölçme teknolojileri ile güncellenen İÜ AUZEF standartları hakkında da bilgi verildi.

Eğitimlerin sonunda 185 kişi sertifika almaya hak kazandı. Sertifikalar, 25 Mayıs tarihinde katılımcılara verildi.

Hedef Kitleyi Tanımak Önemli

Ders içeriği oluştururken hedef kitleyi tanımanın ve onların ihtiyaçlarını gözetmenin öneminin vurgulandığı eğitimin ilk günkü modüllerinde çalışmalarıyla “Y Nesli” olarak anılan günümüz gençliğinin özellikleri üzerinde duruldu. Ders içeriği hazırlanırken ve ders anlatırken bu neslin özelliklerinin göz önünde bulundurulması gerektiği belirtildi.

Hızla gelişen teknolojinin imkânlarından yararlanarak ders içeriklerinin farklı öğretim teknikleriyle harmanlanması ve ilgi çekici hâle getirilmesi gerektiğinin vurgulandığı çalışmalarda, eğitim sırasında kullanılan tüm materyallerin eğitim kazanımları ile olan ilişkisi üzerinde duruldu.

 

10443888_10152461715902403_1838589581_n

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hedefe Yönelik Sınav

Eğitimin ikinci gününde yer alan “Soru Hazırlama Teknikleri Modülü”nde, Türk eğitim sisteminde tartışılan sınavların yanında İÜ AUZEF’te, kaliteli eğitim sürecinin bir ayağının da program kazanımlarına uygun tasarlanan ölçme değerlendirme süreci olduğu anlatıldı. Bloom taksonomisi ve öğrenme kazanıma uygun soru hazırlamanın ölçmede güvenilirlik ve geçerlilik için önemi değişik örnekler ile açıklandı. Katılımcıların soruları ile zenginleşen  modülde, sorularda çeldiriciliğin sağlanması ile ilgili tecrübeler  aktarıldı, iyi ve kötü test örnekleri paylaşıldı.

 

 

 

10443741_10152461715877403_246681798_n

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kamera Karşısında Ders Sınıftaki Gibi Değil

TRT’nin tecrübeli TV programcısı ve sunucusu İnci Ertuğrul’un rehberliğinde gerçekleşen “Kamera Karşısında Etkili Sunum Teknikleri Modülü”nde, kamera karşısında eğitimin farkları, kamera karşısında duruş, nefes alma, jest ve mimiklerin kullanımı, kamera önü için uygun elbise, renk seçimi ve makyaj bilgisi verildi.

 

İlk TV programındaki hatalarını paylaşarak eğitimi renklendiren Ertuğrul, katılımcılara ideal video ders süreleri ve süreyi etkin kullanma konusunda örneklerle doyurucu bir sunum yaptı.

Ders anlatımında yeni neslin beklentilerine yönelik eğilimlerin neler olduğundan bahsedilen eğitimde kamera karşısındaki en önemli konunun izleyici-öğrenci ile empati olduğu vurgulandı. Katılımcıların yoğun ilgi gösterdiği, keyifli modül sonrası toplu fotoğraf çektirildi.

 

 

10477959_10152461715892403_1001197012_n

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Öğrenmek Her Yaşta Güzel

İÜ AUZEF ailesinin bir araya geldiği programda katılımcılar, eğitimin yanı sıra grup çalışmaları, oyunlar ve etkinlikler ile hoşça vakit geçirirken eğitim süreçlerinde yaşadıkları sorunları da paylaşma fırsatı buldular.

Programın sonunda eğitimlerden dolayı duydukları memnuniyeti dile getiren katılımcılar, bu tarz eğitimlerle farkındalıkların arttığını, öğrenmenin her yaşta mümkün olduğunu belirttiler.

İÜ AUZEF’in eğitim kalitesini arttırmaya yönelik eğitimleri program tasarımına uygun olarak her dönemde devam edecek.

AUZEF’te YENİ SLOGAN: ÖNCE KENDİMİZİ EĞİTELİM

AUZEF öncelikle kendisinde ve diğer kamu kurumlarında hizmet içi eğitim programlarının düzenli yürütebilmesi ve ölçülebilir eğitim verimliliği oluşturmayı amaçlayarak eğitimleri gerçekleştirmeden önceki aşamaya ve eğitim sonuç değerlendirmesine vurgu yapan bir “AUZEF Hizmet içi Eğitim ve Gelişim Program Tasarım Sistemi” geliştirdi.

Eğitim tasarımına göre eğitimler düzenlenmeden önce eğitimin hedefi, konusu, kazanımı, kazanımların ölçülmesi, Katılımcı-tarih ve yer bilgilerinin belirlenmesi ve duyurulması planlanmalıdır. Ayrıca modüler eğitimlerin ardından beklenen kazanımlar ile eğitim çıktılarının uyuşup uyuşmadığı mutlaka ölçülmelidir. Yüzlerce iş yeri veya kamu sektöründe sürekli yapılan hizmet içi eğitimlerin faydaya dönüşüp dönüşmediği mutlaka veriler ile açığa çıkartılmalıdır.  Bu tür eğitimler en azından çalışan motivasyonuna pozitif etki olarak olumlu düşünülebilir.

Türkiye ve dünyada değişen eğitim ihtiyaçları, gelişen yöntem ve tekniklere göre eğitimlerin hangi yöntemlerle gerçekleştirileceği, muhakkak önceden belirlenmeli, eğitimci ve katılımcılara net olarak bildirilmeli, kuruma ne gibi faydalar sağlaması gerektiği rakamsal olarak ifade edilmelidir. Sonuçta da bu kazanımların sağlanıp sağlanmadığı ve kurumun hedef ve temel değerlerine olan rakamsal etkisi analiz edilmeli.

Bu sisteme göre altı aylık dönemde tüm İÜ AUZEF paydaşlarına gerçekleştirilecek eğitim modülleri belirlendi. Daha sonra beklenti ve kazanımlara göre uzman eğitimciler seçildi. Eğitimlerin ardından bilginin sürekliliği ve eğitimin devamlılığını sağlama amacıyla oluşturulan İÜ AUZEF eğitim web portalına (http://auzefegitim.istanbul.edu.tr/) eğitimle ilgili dokumanlar ve sunum dosyaları ekleniyor. Eğitimlere katılacak kişilerin hazırlıklı gelmesi veya eğitim sonrası tekrarların yapılabilmesi sayesinde hedeflere ulaşmadaki başarı oranı da artıyor.

 

10477921_10152461715937403_192613937_n