İÜ ve Turkcell Sağlık Alanında Güçlerini Birleştirdi

Turkcell 2012 yılında çalışmalarına başladığı “SağlıkMetre’’ ölçüm aletini geliştirmek için İstanbul Üniversitesi ile güç birliği yaptı. SağlıkMetre ile takip edilen 100 hastanın bir yıl sonundaki verileri 23 Eylül tarihinde Turkcell Genel Müdürlüğü’nde yapılan toplantıda kamuoyu ile paylaşıldı.

"İÜ ve Turkcell Sağlık Alanında Güçlerini Birleştirdi"