Arş. Gör. Ünlü’ye İngiltere’den Ödül

AJANS ÜNİVERSİTE- Fatma ÇELİK

Televizyon reklamlarında çocukların toplumsal cinsiyet rolüne ilişkin ebeveyn farkındalıklarını değerlendiren bir çalışmayla İngiltere’deki “6th International Conference on Studies in Humanities and Social Sciences” isimli konferansına katıldı.

Çalışmasında reklam filmlerindeki çocuk karakterlerin toplumsal cinsiyet rollerine değinen Arş. Gör. Ünlü, ebeveynlerin; reklamlardaki çocuk karakterlerin gerçeğe uygun temsil edilmediğini, cinsiyetlerine göre farklı roller edindiklerini ve reklamların çocuklar üzerinde diğer medya ürünlerine göre daha kısa süreli etkisinin bulunduğunu düşündüklerini ortaya koydu.

“Evaluation of Parent Awareness Towards the Gender Roles of Child Characters in Turkish Television Advertisements” başlıklı çalışma için konferans heyeti tarafından İÜ İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Arş. Gör. Derya Gül Ünlü’ye en iyi çalışma ödülü verildi.

image1