Araştırma Deneyimleri’nin Üçüncü Etkinliği Yapıldı

AJANS ÜNİVERSİTE – Safiye ALTINKUM

İÜ Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Tuba Topçuoğlu’nun konuşmacı olarak katıldığı panelde genel olarak kriminolojinin ne olduğundan, Türkiye’de kriminoloji alanında neler yapıldığından ve ideal olarak neler yapılması gerektiğinden bahsedildi. Yrd. Doç. Dr. Topçuoğlu, “Tarihsel olarak bakıldığında Türkiye’de ilk kriminoloji enstitüsü 1943 yılında İÜ Hukuk Fakültesi’nde kuruldu. 10 yıl sonra kriminoloji seçmeli ders olarak yine ilk defa İÜ Hukuk Fakültesi’nde verilmeye başlandı” şeklinde konuştu. Türkiye’de kriminoloji eğitiminin gelişmemesinden yakınan Yrd. Doç. Dr. Topçuoğlu, “Başlangıcından bu yana uzun bir süreç geçmiş olmasına rağmen maalesef Türkiye’de hala kriminoloji alanında lisans eğitimi veren bir eğitim kurumu yok” dedi. Türkiye’de kriminolog yetiştirilmediğinden bahseden Yrd. Doç. Dr. Topçuoğlu, “Ben kriminolojinin öneminin çok anlaşılamadığını ve neler yapılabileceğinin çok idrak edilemediğini düşünüyorum. Ceza hukuku, infaz rejimleri, cezaevi sorunları, toplum suçları, cinsel suçlar olsun tüm bunlar kriminolojiye dayanır” dedi.

“Etkili bir adalet sistemi oluşturulsa bile suç işlenmesini azaltabilmek için suç önlemeyi toplum geneline yaymak gerekir,” şeklinde konuşan Yrd. Doç. Dr. Topçuoğlu, “Mesela uyuşturucu madde kullanımı suç işlenmesinde çok büyük bir etkendir. O zaman ben suçu önlemek için okullarda uyuşturucu madde kullanmasını engelleyen bir ebeveyn programı geliştirebilirim. Bu durumda bir taşla iki kuş vurmuş olacağız çünkü çocuğun tüm hayatı değişecek” dedi.

“Erkek Suç İçin Ciddi ve Değiştirilemeyen Bir Etken”

“Resmi kaynaklara bakıldığında suç için çok ciddi ve değiştirilemeyen bir etken erkek olmak” şeklinde konuşan Yrd. Doç. Dr. Topçuoğlu, “Çocuk suçlulara da baktığımızda bunların %90’ı erkek. Biz özellikle şunu merak ediyoruz acaba kız çocukları ve erkek çocuklarının suça giden yoldaki olası etkenler farklılık gösteriyor mu? Maruz kaldıkları risk etkenleri farklı mı? Bu risk etkenlerinin çocukların davranışları üzerinde etkisi farklı mı bunları merak ediyoruz” dedi. Bu konuda İstanbul çapında bir araştırma yapacaklarından söz eden Yrd. Doç. Dr. Topçuoğlu, çalışmanın Milli Eğitim Bakanlığı tarafından onay alınarak yapıldığından ve öğrencileri zorunlu tutmadan öğretmen gözetiminde anket şeklindeki soruların cevaplanarak gerçekleştirileceğinden bahsetti. Bu sayede çocuklardaki suç eğilimlerinin araştırılması konusunda bilimsel veri toplanacağından söz etti.

Panel sonunda katılımcıların soruları cevaplandırıldı.