Arapça Eğitimini Geliştirme Yöntemleri Konuşuldu

AJANS ÜNİVERSİTE-Mila KUBUR

Sempozyum İÜ İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mürteza Bedir’in açılış konuşması ile başladı. Türkiye’de Arapça eğitiminin daha sistematik hale geldiğini söyleyen Prof. Dr. Bedir, Arapça öğretiminde önemli mesafelerin kat edildiğini dile getirdi. Prof. Dr. Bedir, “Türkiye’de Arapça eğitimde hazırlık sınıfının gerekliliği birçok aşamadan geçti fakat şuan sadece ilahiyat fakültelerinde değil, edebiyat fakültelerinin Arap dili ve edebiyatı bölümünde ve proje imam hatip liselerinde hazırlık sınıfı kavramı benimsendi’’ dedi. Arap dünyasından gelen hoca ve öğrencilerin, Arapça eğitiminin gelişmesine katkıda bulunduğunu söyleyen Prof. Dr. Bedir, mevcut konjöktürün Türkiye’de Arapça’nın daha gelişmiş yöntemlerle ele alınmasını gerekli kıldığını ifade ederek konuşmasını sonlandırdı.

_DSC0241

“Arapça Eğitiminde İletişimsel Yöntem’’

Din Öğretimi Genel Müdürü Nazif Yılmaz, Türkiye’de Arapça eğitim-öğretimi ile ilgili bilgileri aktardı. İmam hatip liselerinde Arapça öğretiminde iletişimsel yöntem benimsendiğini dile getiren Yılmaz, “Bu yöntemle öğrencilerin sadece okuma-anlama değil dinleme, yazma ve konuşma becerilerinin geliştirilmesi amaçlanmakta” dedi. Konuşmalarına bu kapsamda kurulan proje okullarında kamp ve etkinlikler düzenlendiğini söyleyerek devam eden Yılmaz, “Eğer bir dil yaşanmıyorsa ve konuşulmuyorsa, o dilin öğretilmesi mümkün değildir’’ dedi. Yılmaz konuşmasına, bir çocuk anadilini nasıl öğreniyorsa aynı anlayışla dil becerisini geliştirecek şekilde okulda Arapça çalışmaları yürütüldüğünü dile getirerek son verdi.

_DSC0261

“Türkiye’de Arapça Öğretimi Noktasında Yöntem Problemi Var’’

MEB Müsteşar Yardımcısı Yusuf Büyük, bütün dil eğitimlerinde metne ve tercümeye yönelindiğini ve pratiğin sürekli eksik kaldığını dile getirdi. İmam hatip lisesi öğrencilerinin isimlerini ve bulundukları yerleri bile Arapça soramadığını söyleyen Büyük kendisinin de 5 yıl İlahiyat Fakültesi’nde okuduğunu, fakat Arapça konuşmakta sıkıntı yaşadığını ifade etti. Büyük , sorunun bizde değil, öğretim tekniğimizde olduğunu söyledi. MEB olarak bütün müfredatın gözden geçirildiğini vurgulayan Büyük, “Daha çalışkan, daha sorgulayan ve daha araştıran bir nesli nasıl yetiştirebiliriz azmi ve gayreti içerisindeyiz’’ dedi.

_DSC0266

“Kur’an Dili Arapça’’

Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ağırakça, Kuran-ı Kerim’in Arapça nazil olmasının Arapça’yı merkeze oturttuğunu söyledi. Özellikle Türklerin İslamı kabülünden sonra Selçuklu ve Osmanlı ilim adamlarının terifatını Arapça yaptığını dile getiren Prof. Dr. Ağırakça, bunun sebebinin Kuran-ı daha iyi anlamak ve ona olan bağlılık olduğunu ifade etti. Arapça eğitim temeline değinen Prof. Dr. Ağırakça “Günümüzde üstad düzeyinde nice hoca, Arapça’yı okuma anlama düzeyinde iyi bilmekte fakat muhasede kısmında zayıf kalmaktadır, bu nedenle Arapça okuma-dinleme-yazma temelinde öğretilmelidir’’ dedi.

_DSC0288

“Arap Dili Eğitimi Sadece Din Eğitimi Değildir”

İÜ Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak, böyle bir organizasyona ev sahipliği yapmaktan duyduğu mutluluğu ifade ederek “Arapça öğretimi diğer dillere ek olarak geleneksel yapıdan çıkarılıp günlük ihtiyaçlara cevap verecek bir zenginliğe ve dinamikliğe kavuşturulmak zorundadır’’ dedi. Prof. Dr. Ak, bu yıl Arap Dili ve Edebiyatı bölümüne ilk 100’den 3 öğrenci alındığını söyleyerek derslerde hocaları dahi zorlayabilecek düzeyde öğrenci görmenin mutluluk verici olduğunu dile getirdi. Arap dili eğitimi sadece bir din eğitimi olmadığını söyleyen Prof. Dr. Ak,  “Sahip olduğumuz medeniyet ve bu medeniyetin belirleyicisi durumunda olan tüm kaynaklar ya doğrudan Arapça veya Arap dilinden etkilenerek yazılmış olan Osmanlı Türkçesi bir kısmı farsça kaynaklar şeklindedir ” dedi. Bu sebeple Arapça öğretiminin hızla ileriye götürülmesi gerektiğini ifade eden Prof. Dr. Ak, bu kaynaklardaki temel imaları çözebilecek seviyede bu dile hâkim insanlar yetiştirmenin büyük ihtiyaç olduğunu söyledi.

_DSC0293

Açılış ve Protokol Konuşmalarının ardından sempozyum, 3 gün süren oturumlarla devam etti.