Alimler, Müesseseler Ve Fikri Eserler Konulu Sempozyum Gerçekleştirildi

AJANS ÜNİVERSİTE – Ahmet Çağatay BAYRAKTAR, İrem YENİCELER

Üç gün sürecek olan konferansın ilk günü Harvard Üniversitesi Osmanlı Tarihçisi Prof. Dr. Cemal Kafadar’ın açılış konuşması ile başladı. Prof. Dr. Kafadar “Fatih Sultan Mehmet Döneminde Osmanlı Kültür Politikalarının Dönüşümü ve Medresenin Değişen Çehresi” konusu üzerinde durdu.

Prof. Dr. Kafadar, II. Murat’tan Yıldırım Beyazid’a kadar kuruluş dönemindeki Osmanlı İmparatorluğu’ndaki her gelişmenin Fatih Sultan Mehmet döneminde olgunlaştığını belirtti ve İstanbul’un başkent olmasının köklü değişimlere yola açtığını söyledi.

DSC_0163

İkinci açılış konuşması “Astronominin Değişen Yüzü” konulu bildiri ile Kanada McGill Üniversitesi’nde İslam Araştırmaları Enstitüsü’nde görev yapmakta olan Prof. Dr. F. JamilRagep tarafından yapıldı. Prof. Dr. Ragep, İstanbul’un Osmanlılarca fethinden sonra astronomide kat edilen mesafenin klasik dönem içinde özel bir yere sahip olduğundan bahsetti ve astronominin medreselerde öğretilmesi ile bilimin Osmanlı eğitim dünyasında önemli bir yer kazandığını açıkladı.

DSC_0150

Sempozyum “Fetih Sonrası Osmanlı’da Bilim”, “Eğitim ve Dil İlimleri”, “Tefsir ve Hadis”, “Riyazi İlimler”, “Kelam/Felsefe” ve “Fıkıh” konulu oturumlar ve alanında uzman kişilerin konuşmaları ile 19-21 Aralık tarihleri arasında devam edecek.