Aktaş Gölü’nde Tarihsel Araştırma Yapılacak

AJANS ÜNİVERSİTE

“3001 Başlangıç Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı” kapsamında TÜBİTAK’a sunulan 114Y835 numaralı ve “Aktaş Gölü Dip Çökellerinin Kuzeydoğu Anadolu’nun Geç Holosen İklimi Açısından İrdelenmesi” başlıklı proje desteklenmeye hak kazandı.

İHA’nın haberine göre, yürütücülüğünü İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Nurgül Karlıoğlu’nun yapacağı projede Ardahan Üniversitesi Öğretim Üyeleri Doç. Dr. Ahmet Evren Erginal ve Yrd. Doç. Dr. Barış Aşçı araştırmacı olarak görev alıyor.

Proje, Bölgeye Işık Tutacak

Aktaş Gölü’nün dip çamurlarından alınacak karot örneklerinin fosil polen analizlerinden yola çıkılarak son 10 bin yıldaki çevresel kayıtlarının ortaya çıkarılmasını hedeflenen projede, 18 ay sürecek çalışmalarda gölde ilk kez sedimantolojik ve paleolimnolojik çalışmalar yapılarak radyokarbon tarihlendirmesi ile çökelme hızı belirlenecek. Alınacak karotlardan 2 cm’lik örneklemeler üzerinden ayrıntılı sedimantolojik ve palinolojik analizler, diatom analizleri, multielement ve mineral analizler yapılacak. Ayrıca farklı derinliklerden alınacak örneklerden AMS radyokarbon tarihlendirmeleri gerçekleştirilecek.

Öte yandan, güncel polen dağılımının belirlenmesi için Avrupa Polen İzleme Programı’nın belirlediği kriterlere göre ilk defa göl çevresine 3 adet Tauber tipi polen tuzağı konacak ve bu örnek alanlarda cm2’ye düşen polen miktarı belirlenecek. Elde edilmesi beklenen verilerin, bölgenin yerleşim tarihinin ve antropojenik etkilerin doğal ortama etkisinin belirlenmesi ve yörede ormandan stepe geçiş evrelerinin ortaya koyulmasına önemli katkılar sağlaması bekleniyor.