Aklın Krallığı İÜ İletişimde Kurulacak

AJANS ÜNİVERSİTE

İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Konferans Salonu’nda, 27 Mayıs günü saat 10.30’da düzenlenecek olan etkinlik Mikail Uğuş’un “Gözetimin ABC’si” adlı açılış konuşması ile başlayacak. Uğuş’un ardından Araş. Gör. Ahmet Faruk Çeçen “Dijital Çağda Makro ve Mikro Kapatılma” adlı konusunu Julian Assange örneği üzerinden değerlendirecek. Sonrasında Araş. Gör. Serkan Bulut “Söylemin Kapatılma ve Açımlama Savaşımında Edward Snowden” adlı konusunu sunacak. “Söylemin Başkaldıranları; Dijital Çağın Parrhesiastes’i olarak İnternetin Öz Çocuğu Aaron Swartz Örneği” adlı çalışmaları ile Aysun Eyrek ve Barbaros Dinçer etkinliğin son sunumunu yapacaklar.

Etkinlik, katılımcılara sorulacak soruların ve Moderatör Prof. Dr. Rigel’in katkılarından sonra son bulacak.

afiş