Akaryakıt istasyonunda mescit kalıntıları

AJANS ÜNİVERSİTE- Seda Orman- Mustafa Yüce

 

İstanbul Fatih’te bulunan Ekmekçi Baba mescidi, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından anıt eser sayılmasına rağmen günümüzde akaryakıt istasyonu olarak kullanılıyor. Akaryakıt istasyonu içerisinde bulunan Ekmekçi Baba türbesi ise mescidin geriye kalan son bölümü olarak varlığını sürdürüyor.

 

Ekmekçi Baba olarak bilinen Ekmekçi Muhittin Mehmed Efendi hakkında kesin bilgiler bulunmamakla birlikte, Fatih Sultan Mehmet’in ekmekçibaşısı olarak surlarda savaşan Osmanlı askerlerini doyurmak için ekmek yapmaya başladığı tahmin ediliyor. Türbe görevlisi Behzat Öztürk, “İnanılışa göre Mehmed Efendi, fetih döneminde büyük Osmanlı ordusuna unu olmadan uçsuz bucaksız fırınında ekmek pişirirmiş.” diyerek Ekmekçi Baba’nın hakkında efsanelerin olduğunu belirtti.

 

BÖLGESİNDE VAR OLAN SON TÜRBE

 

1950’li yılların öncesinde küçük bir sokak içerisinde bulunan türbenin aynı dönem içerisinde işlek bir caddeye komşu olduğu biliniyor. Zamanla akaryakıt istasyonuna dönüştürülen türbe çevresi, günümüzde istasyonun bulunduğu alandaki son türbe olma özelliği taşımaktadır.

 

Diğer türbelerin yıllar geçtikçe daha büyük hasara sahip olması önemini yitirmelerine neden olurken Ekmekçi Baba Türbesi günümüzde koruma altına alınarak etrafı demir şebekeli, üzerinde kitabesi mevcut bir duvar ile çevrili mezar açık türbe içerisinde sade biçimli, bir ayak ve baş taşına sahip bir şekilde var olmaya devam etmektedir.

 

Türbenin akaryakıt istasyonunda yer alması sebebiyle yakıt almaya gelenlerin de ilgisini çekerek türbe sürekli olarak işlevselliğini korumaktadır. Aynı zamanda akaryakıt almaya gelen araçlar için ise türbe çevresi park alanı olarak kullanılmaktadır.

543973_520922728002998_574182249_n

 

 

1230026_520922684669669_1565507329_n