6. YY Tablolarına Semiyotik Açıdan 20. YY Bakış Açısı

AJANS ÜNİVERSTE- Aylin OYMAK

Fotoğraf- Özdemir KUTLU

Konferansa Turhu Üniversitesi’nden (Finlandiya) katılan Sanat Tarihçisi Aitti Kuusamoi “Gelenek, Sanat Eseri ve Yeni Anlamların Keşfiyle Beraber Yeni Kimlikler” sunumunu gerçekleştirdi. Kuusamoi sunumuna şöyle başladı: “16. yüzyıla ait tablolar 20. yüzyılda keşfedilen yeni anlamlarla beraber farklı bir kimliğe bürünüyor.”

Aynı sanatsal yapıtın 16. yy ve 20. yy algısının çok farklı düzeylerde olduğuna dikkat çeken Kuusamoi şunları belirtti: “16yy bakış açısı ve 20yy algısının farklı olması- 16. yy’da fark edilmeyen ama sanat eserini etkileyen- tarihi geçekleri ortaya çıkartıyor.”

Sanat Tarihçisi Kuusamoi,bu bağlamda Rönesans ressamı Michelangelo’yu örnek vererek sunumuna devam etti: “Michelangelo, çağdaşların aksine, eserlerinde yeni bakış açılarına ön ayak olma amacı güdüyor. Böylece Sanat Tarihçileri bugün bile zamanda algılamayan yeni anlamları keşfediyor. İşte bu sebeple bir Rönesans sanatçısı olarak onun eserleri geleneğin sembolik ve semiyotik alanını aşıyor ve aynı zamanda döneminde fark edilmeyen bazı tarihi gerçekler onun tablolarında gün yüzüne çıkıyor.”

Tarihi gerçek kavramınada değinerek şunları belirtti:”Keşfedilen tarihi gerçekler tabloyu yorumlayana bağlıdır ve bu sebeple ‘yorumlayanın kurguladığı gerçekler’ sanat eserinin yeni bir kimlik kazanmasına yol açıyor.

DSC_0024

Güçlü Figür Politik Propaganda

Konferansın devamında Işık Üniversitesi Güzel Sanatlar Bölümü’nde Mimarlık ve Sanat Tarihçisi Prof. Dr. Eva Aleksandru Şarlak, “Eski Ahit Peygamberlerinin Resmedilmesine Kültürel Yolculuk: Süleyman Peygamberin Resmedilişi” hakkında konuştu.

Eski Ahit’te Hz. Süleyman’ın ‘baskın, aktif, güçlü’ bir figür olarak tasvir edildiğini belirten Prof. Dr. Şarlak, kiliselerde bulunan bazı mozaiklerin bu tasviri desteklediğini kaydetti. Sözlerine şöyle devam etti: “Hıristiyan âlemi Hz. Süleyman’ı güçlü bir figür olarak algıladığı için Bizans dönemindeki krallar bu güçlü figürü politik propaganda aracı olarak kullandı. Böylece krallar kendilerinin resmedilişlerini, mozaiklerde resmedilen güçlü, adil, baskın Hz. Süleyman figürüne benzeterek kendi gücünü, otoritesini ve yetkisini halkının gözünde artırmış oldu.”

Kültürlerarası bağlamda Hz. Süleyman ve kralların resmedilişlerini gösterip bu resmedilişlerdeki değişimi de vurgulayarak sözlerine son verdi.

DSC_0026