6. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali’nin İlk Günü Sona Erdi

AJANS ÜNİVERSİTE

İÜ Hukuk Fakültesi tarafından ilki 2011 yılında düzenlenen Suç ve Ceza Film Festivali, yerli yabancı sanatçılar ve akademisyenler, iş dünyası, resmi ve gönüllü kuruluşların katkı sunduğu;  yerli ve yabancı katılımcıları, sinema ile özellikle hukuk dünyasını çok yönlü bir şekilde ortak bir zeminde buluşturuyor. Bu yıl “herkes için adalet” üst başlığı ile “yoksulluk” temasını ele alan 6. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali’nin ilk günü İÜ Rektörlük Binası Doktora Salonu’nda düzenlenen dört oturum ve bir konferans ile tamamlandı.

“Adil Yargılanma Hakkı Herkese Lazım: Yoksullara da!”

_DSC0097

Festivalin fikir sahibi ve başkanı, İÜ Hukuk Fakültesi Dekanı Adem Sözüer’in açılış konuşması ile başlayan, yöneticiliğini Philip Kuning’in yaptığı, “Adil Yargılanma Hakkı Herkese Lazım: Yoksullara da!” başlıklı birinci oturumum ilk konuşmacısı olan Prof. Dr. Hans Heiner Kühne, “Adil Yargılanma ve Yoksulluk” konusu üzerinde durdu.

Prof. Dr. Kühne’nin ardından ““Silahların Eşitliği İlkesi Çerçevesinde Yoksulun Yargılamada Temsili” konusuna değinen Doç. Dr. Pınar Memiş Kartal, “Hukukun temel prensibi olan eşitlik ilkesi gereği herkes, dil, din, cinsiyet, yaş, cinsel yönelim, ekonomik durum farkı gözetilmeksizin aynı haklara sahiptir.” sözlerini sarf etti.

Oturumun son konuşmacısı Prof. Dr. Migena Leskoviku “Yoksulluk ve Adalete Erişim” konulu konuşmasında adalete erişimin insan haklarına uygun olması gerektiğine vurgulamasının ardından oturum konuşmacılara yöneltilen sorular ile son buldu.

“Sosyal Devlet İlkesi Perspektifinden Yoksulluk”

DSC_0077

Oturum yöneticilisi Prof. Dr. Nihat Bulut’un konuşmasıyla başlayan, “Sosyal Devlet İlkesi Perspektifinden Yoksulluk” başlıklı oturumun ilk konuşmacısı Zürih Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Anu Sivaganesan oldu. “Haklar Olmaksızın Sosyal Hedefler-Adil(Olmayan) İsviçre Yapımı Eşitsizlikler” konusu hakkında bilgi veren Sivaganesan, “Bireyler maddi sorunlarla mücadele ediyorlar, bu noktada sosyal devlet desteği önemli bir noktada duruyor” şeklinde konuştu.

Sivaganesan’in konuşmasının ardından “Savaş Sonrası Bosna-Hersek”i değerlendiren Saraybosna Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Kanita Pruscanovic, savaşın yoksulluk getirdiğini belirtti. Oturumun devamında duran Arş. Gör. Volkan Aslan “Yoksulluğun Karşısında Anayasalar: Gelişmiş Sosyal Devlet Anayasalarında Sosyal Haklar” konusu üzerinde durdu.

Oturumun son konuşmacısı Yrd. Doç. Dr. Bülent Yücel “ Anayasa Mahkemesi Kararları Işığında Sosyal Devlet İlkesinin Anlamlandırılması ve Türkiye Uygulaması” konusunu ela aldı.

 

“ Yoksulluk ve Sağlık: Yoksulluk Bir Hastalıktır!”

DSC_0131

“ Yoksulluk ve Sağlık: Yoksulluk Bir Hastalıktır!” konulu üçüncü oturumun açılış konuşmasını gerçekleştiren Prof. Dr. Bengi Semerci yoksulluğu temel süreçleriyle ele aldı. Etkinliğin devamında konuşmasını yapan Prof. Dr. Yankı Yazgan yoksulluğun ruh sağlığı ve insan gelişimi üzerindeki etkilerinden bahsetti. Prof. Dr. Yazgan’ın ardından kürsüye çıkan Ass. Dr. Sehat Nasıroğlu mülteci kamplarının insan yaşamı üzerindeki etkilerine değindi.

Dünya Sağlık Örgütü Türkiye Temsilcisi Dr. Pavel Ursu ekonomik, sosyal ve politik alanların sağlık üzerindeki etkilerinden bahsetti. Dünya güçlerinin  sağlık üzerindeki etkilerine değinmesinin ardından, oturum dinleyicilerin sorularının cevaplanması ile son buldu.

“Mülteciler İçin Sağlık Hakkı”

Üçüncü oturumun ardından gerçekleştirilen “Mülteciler İçin Sağlık Hakkı” konulu konferans Prof. Dr. Aart Hendriks’in konuşması ile başladı. Her şeyin başının eğitim olduğunu dile getiren Prof. Dr. Hendriks, “En iyi sonucu eğitime yatırım yaparak elde edebilirsiniz” dedi. Herkesin en azından temel sağlık hizmetlerine sahip olması gerektiğini dile getirdi.

Yoksulluk ve Ceza Sorumluluğu”

_DSC0218

Günün son oturumu olan 4. Oturumda “Yoksulluk ve Ceza Sorumluluğu” temasını ele alan konuşmacılardan Prof. Dr. Stephan Thaman, Adem Sözüer’e teşekkür ederek konuşmasına başladı. New York Times verilerinden bahseden Prof. Dr. Thaman, “Amerika’da yoksulluğun düştüğünü belirterek, tüm dünyada işlenen suçların hepsinin yoksullukla korelasyon içinde olduğunu söyledi. İkinci konuşmacı Burcu Ertem Anayasa’nın modellerinden bahsederek, “faili değil fiili cezayı kabul ediyoruz. Yoksulluk demek parasız demek değil” dedi. Soru cevap kısmının ardından oturum sonlandı.