6. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali’nde 5’inci Günü Tamamlandı

AJANS ÜNİVERSİTE

Suç ve Ceza Film Festivali beşinci günü “Cezanın Belirlenmesinde Yoksulluk”, Sinemanın ve Edebiyatın Yoksulları” ve “Muhakeme ve İcra Hukukunda Yoksullara Destekler” konulu oturumlarla tamamlandı

Yöneticiliğini Prof. Dr. Mahmut Koca’nın yaptığı “Cezanın Belirlenmesinde Yoksulluk” başlıklı 10’uncu oturumda Soner Hamza Çetin, Polat İşoğlu ve Ezgi Cankurt konuşmacı olarak yer aldı.

Oturumun ilk konuşmacısı olan Soner Hamza ‘’Yoksulluk ve Adli Para Cezası’’ arasındaki ilişki hakkında bilgi verdi. Para cezasının zenginleri etkilemediğini söyleyen Hamza, yoksullar için yeni düzenlemelerin getirilmesini savundu. Soner Hamza’nın konuşmasının ardından ‘’Yoksulluğun Türk Ceza Kanunu’ndaki İzleri’’ hakkında konuşan Polat İşoğlu, şüpheli ya da sanığın mali durumunun bir nesne olduğunu belirtti. Oturumun son konuşmacısı Ezgi Cankurt “Hırsızlık Suçunda Değer Azlığı Kavramı ile Zorunluluk Hali ve Yoksulluk İlişkisine Dair Değerlendirme” üzerine konuştu.

“Sinemanın ve Edebiyatın Yoksulları”

Mehmet Maden’in moderatörlüğünü yaptığı “Sinemanın ve Edebiyatın Yoksulları” başlıklı 11’inci oturumda Necdet Neydim ve Dilan Tüysüz iki farklı konuyu ele aldı.

Doç. Dr. Necdet Neydim, “Çocuk Edebiyatı Metinlerindeki Yoksulluk ve Yoksunluk Kavramlarına İç İçelik Ya Da Karşıtlık Üzerinden Yeniden Bir Bakış” konulu sunumu gerçekleştirirken, “Yoksulluğun yoksunluğu doğurması her zaman geçerli olmaz. Yoksul durumun çok şeyi eksik olabilir ama yoksunluk hali insanın hayata bağlayan şeylerden bütünüyle uzak, mahrum olma durumudur” sözlerine dikkat çekti.

Oturum Doç. Dr. Neydim’in ardından Arş. Gör. Dilan Tüysüz’ün “Amerikan Rüyası ve Suç İlişkisi Çerçevesinde Gangster Filmleri” konusu ile devam etti. Arş. Gör. Tüysüz, “Gerilim teorisi suçluluk oranı alt sınıf ve azınlıkların arasında daha yüksek olduğu anlatılırken kurumsal anomi kuramında ise ABD’deki yüksek suç oranından yola çıkarak suç ve Amerikan Rüyası arasındaki ilişkiyi örnekler. Gangster filmlerinin ana alt yapısını, yoksulun zirveye çıkışı ve zirveye çıktıktan sonraki düşüşü oluşturur” sözlerinin sarf etti.

Oturum, katılımcıların sorularının yanıtlanması ile sona erdi.

“Muhakeme ve İcra Hukukunda Yoksullara Destekler”

“Muhakeme ve İcra Hukukunda Yoksullara Destekler” konulu oturum ise moderatör Murat Atalı’nın yönetiminde, Arş. Gör. Alper Tunga Küçük’ün Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na Göre Adli Yardım üzerine konuşması ile başladı. Küçük’ün ardından, Yrd. Doç. Dr. Sinan Altunç, “Bir Adli Yargılanma Hakkı Olarak Maddi Olanaklardan Yoksun Kişinin Avukat Yardımından Yararlanması” konulu konuşmasını gerçekleştirdi. Ceza Mahkemesi Kanunu’nun ışığında durumu değerlendiren Altunç, yoksul bir kimseye müdafi atanması durumunda kaybedilen dava sonrasında suçlu kişiden müdafinin ücretinin talep edilmesi halini ele aldı.